Yttrande över remissen: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram SOU 2022:22 – ”Tillgänglighetsdelegationen”

I vårt yttrande över remissen "Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram" framhåller vi att tillgänglighet inom vården inte enbart handlar om möjligheten att få…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram SOU 2022:22 – ”Tillgänglighetsdelegationen”

Yttrande över remissen: Betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

I vårt yttrande över remissen "Ett utökat skydd mot diskriminering" lyfter vi fram att betänkandet huvudsakligen fokuserar på diskriminering relaterad till bemötande, medan viktiga aspekter av tillgänglighet försummas. Vi understryker…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)