Yttrande över remissen: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)

  • Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet är från Elöverkänsligas Riksförbund och handlar om rapporten "God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård" (SOU 2022:40). Vi betonar att en persons funktionsnedsättning…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)

Yttrande över remissen: ”Remiss av betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)”

  • Inläggskategori:Nyheter

Vi på Elöverkänsligas Riksförbund stödjer för stärkta möjligheter till grupptalan för konsumenter inom olika områden. Vi betonar dock vikten av att även inkludera bristande tillgänglighet som grund för grupptalan, vilket…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: ”Remiss av betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)”