Professor Anders Ahlbom säger upp sig från SSM:s vetenskapliga råd – slipper granskning

Professor Anders Ahlbom har bett om att bli entledigad från uppdraget som ordförande iStrålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för elektromagnetiska fält.Strålsäkerhetsmyndigheten mottog den 9 juni Anders Ahlboms begäran om att bli entledigad…

Fortsätt läsaProfessor Anders Ahlbom säger upp sig från SSM:s vetenskapliga råd – slipper granskning