Här samlar vi vanliga frågor & svar om EHS/elöverkänslighet samt om hur man minskar sin exponering för strålning i vardagen. Hittar du inte svar på din fråga är du varmt välkommen att kontakta oss.

LED-lampor (3)

Varför tål inte elöverkänsliga LED-lampor?

Vanliga glödlampor, halogenlampor och LED-lampor är exempel på lampor som inte använder kvicksilver för att skapa ljus. I lysrör och kompaktlysrör (kallas också lågenergilampor) krävs dock kvicksilver i lysröret för att skapa ljus. Förr kunde det också finnas bly i alla lampor, men genom EU:s RoHS-direktiv är bly förbjudet sedan 1 juli 2006. Före det datumet kunde det finnas bly i den lilla klumpen i botten under gängan på glödlamporna. Många elöverkänsliga tål inte LED-lampor, sannolikt därför att dessa vanligtvis innehåller en elektronisk transformator. Den elektroniska transformatorn släpper fram och stänger av strömmen till lysdioden i LED-lampan. Proceduren kan upprepas upp till 100 000 gånger per sekund och kallas switchning. Varje gång strömmen släpps fram eller stängs av skapas en transient, en mycket kort och spetsig våg av högre eller lägre spänning längs elledningarna. Styrkan på magnetfälten vid den elektroniska transformatorn ändras i samma snabba takt. Transienternas hastiga förlopp ger en större elektromagnetisk påverkan på omgivningen än den vanliga växelströmmens mycket långsammare förändringar. Eftersom transienter fortplantas i de elektriska ledningarna försämras elmiljön över stora områden. I det fallet skiljer sig inte LED-lamporna från lågenergilamporna som också innehåller teknik för switchning. Teoretiskt skulle det vara möjligt att bygga en ”snällare” lampa men det vore inte särskilt praktiskt att bygga en sådan lampa med c:a 50 seriekopplade lysdioder och ett motstånd inklusive en likriktarbrygga som likriktar växelströmmen. Visserligen är lysdioderna dioder som också likriktar strömmen men inte så effektivt samt att man får ett 50 Hz flimmer istället för ett 100 Hz flimmer som med likriktarbrygga. Elektroniska transformatorer finns inte bara i lampor utan i praktiskt taget alla elektroniska prylar som får sin ström från vägguttaget.
Vill du veta mer om detta ämne? Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Jag tycker vissa batteridrivna LED-lampor inte känns bra. Kan det vara så?

Ja, det kan det. För att strömmen inte ska rusa igenom lysdioden i en LED-lampa och tömma batteriet på några minuter måste den begränsas. Det kan göras på det snälla sättet med ett motstånd som bara släpper fram så mycket ström som behövs för att lysdioden ska lysa med full styrka. Eller på det elaka sättet med korta strömpulser genom lysdioden, så kallad switchteknik.

Vilket sätt som används kan i viss mån avgöras med priset på LED-lampan. Det snälla sättet är billigast. Det elaka sättet kan störa en radio inställd på långvåg eller mellanvåg (LW, MW eller AM) som hålls intill lampan. Testa. Batteridrivna LEDlampor i stavmodell kan ha ett hölje av aluminium som skärmar av störningarna och lampan kan då bli användbar trots att tekniken inuti är elak. Har man otur kan även en LED-lampa med en snäll konstruktion börja dra ström ryckvis när batteriet inte levererar ström i samma takt som lysdioderna förbrukar den. Då ger även den problem. Det är lysdioder som skapar ljus i en LED-lampa.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vilka sorters lampor är bäst – de gamla glödlamporna, halogen eller LED?

Gamla vanliga glödlampor och halogenlampor fungerar på samma sätt och elektriska och magnetiska fält blir lika. Lysdioderna i LED-lampor kan inte kopplas direkt till vägguttaget och därför har LED-lampor för 230 volt alltid en transformator. Den är vanligtvis elektronisk och LED-lampor för 230 volt ger därför störningsfält som liknar de som fås från lysrör och kompaktlysrör. Halogenlampor för 12 volt, så kallad lågvoltshalogen, ger inte bättre elmiljö än en glödlampa om de drivs med transformator. Lågvoltshalogen kopplad till en ren likspänning, exempelvis från ett bilbatteri, ger vanligtvis mindre försämring av elmiljön än motsvarande lampor drivna med transformator. LED-lampor för 12 volt kan vara bra eller dåliga. De dåliga innehåller elektronik. Glödlampor och LED-lampor behandlades också i teknikfrågan i Ljusglimten 1/2013.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Jordning (1)

Går det att jorda bort elektromagnetisk strålning?

Vanliga våglängder är allt mellan radions långvåg på 1 500 meter ner till mobiltelefonins och de trådlösa nätverkens tolv centimeter. Det finns även trådlösa nätverk som använder fem centimeters våglängd. Vanligaste våglängderna för mobiltelefoni och mobilt bredband är 15 till 30 centimeter.

Om en jordledning är tre meter går det in minst tio våglängder för mobiltelefoni. Det blir lika många vågtoppar där spänningen är högre. Men jordning fungerar bara när båda ändarna av jordledningen har samma spänning utan några vågtoppar där emellan. Jordning fungerar alltså inte när våglängden blir för kort.

Om en antenn är lika lång som mellan pilarna vid A är det en mycket bra antenn. Ändarna hamnar i närheten av en vågdal respektive en vågtopp i den elektromagnetiska vågen. B är den bästa antennen eftersom ändarna bef inner sig mitt i en vågdal respektive vågtopp och skillnaden i spänning mellan de båda ändarna blir maximal. C är exempel på en jordledning som inte fungerar. Jordning går ut på att ledningens båda ändar ska ha samma spänning, men här f inns dessutom flera vågtoppar mellan ändarna. En jordledning får inte vara så lång att den börjar fungera som antenn. Den måste vara mycket, mycket, mycket kortare än avståndet mellan pilarna vid A.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Allmänt om strålning (4)

Hur stor skillnad är det på strålningens styrka i staden och på landet?

Den sammanlagda strålningen från alla sändare mitt i en storstad är tio gånger starkare än i förorterna. Ger man sig ut i den närliggande landsbygden sjunker strålningen tio gånger jämfört med förorten.

Sedan kan strålningen sjunka ytterligare tio gånger i glesbygd. Totalt 1 000 gångers skillnad alltså. Alla jämförelser är ungefärliga genomsnitt och gäller inte om man råkar bo framför en mobilmast eller grannen har trådlös telefon.

Är tusen gångers skillnad mycket eller lite? För att trådlösa system som radio, TV, mobiltelefoni och mobilt internet ska fungera problemfritt och bekvämt i alla lägen krävs en signalstyrka, det vill säga en styrka på strålningen, som ligger en miljon gånger över den naturliga bakgrundsstrålningen från solen. Fast bara på en viss frekvens, andra sändare använder andra frekvenser så att all kommunikation kan ske samtidigt utan att sändarna stör varandra.

Om tusen sändare till täcker en plats med lika stark strålning som den första ökar styrkan »bara« tusen gånger. Medan den första sändaren ökade strålningen en miljon gånger från bakgrundsnivån. För att öka strålningen från en redan hög nivå krävs alltså väldigt många sändare eller så måste man befinna sig nära en. Därför är skillnaden mellan stad och land inte större.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Hur kan man skydda sig?

 • Undvika att tala långa samtal i mobiltelefon, eller att helt undvika mobiltelefon, speciellt GSM (digitala) telefoner.
 • Undvika att bo nära en mobiltelefonsändare.
 • Inte lägga en påslagen mobiltelefon i barnvagnen som en del föräldrar gör. Om den är påslagen, strålar den periodvis även om man inte pratar i den.
 • Undvika att ha mobiltelefonen alltför nära ögon eller testiklar då dessa är speciellt känsliga för uppvärmning. Även om handsfree används ,bör inte telefonen placeras nära kroppen. Bäst är att placera telefonen på ett bord en meter från kroppen vid telefonering råder professor Yngve Hamnerius på Chalmers Tekniska Högskola.
 • Inte (eller avvakta med att) installera trådlös tele- och datakommunikation på kontor och i bostäder. Fackförbundet SIF (numera UNIONEN /red anm,) rekommenderar försiktighet med att installera trådlösa DECT-telefoner.
 • Vara försiktig med användandet av mobiltelefoner om man tänker skaffa sig egna barn, detta med tanke på eventuella genetiska skador från mikrovågor.
 • Inte låta barn i onödan använda mobiltelefoner. Barn är känsligare, deras huvud är mindre och absorberar därför mer strålning i hjärnanTa ansvar för dina barn, experimentera inte med deras hälsa!
 • Tala med politiker och be dem låta försiktighetsprincipen råda. En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att försiktighetsprincipen skall gälla. Detta är en viktig signal till oss i Sverige!
 • Säg ja till bredband baserat påmiljövänlig fiberoptik men säg nej till bredband baserad på ”smutsig” trådlös kommunikation där mikrovågor helt i onödan vräks ut i luften..

Tänk på att ingen idag kan garantera att mikrovågor är ofarliga!


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Hur agerar försäkringsbolag?

Lloyds i London, som höll på att bli ruinerat av asbestskador, har vägrat försäkra mobiltelefontillverkares ansvar, enligt två engelska dagstidningar våren 1999.

När Skandia sålde sitt återförsäkringsbolag 1997, skrev Dagens Industri 23/9 att Skandia ansåg att man nu slipper tre framtida riskområden: ”Elektromagnetiska fält, bröstimplantat och rökning”.

Ett stort skadestånd, som 1999 tilldelades ett par i Dallas (se nedan) som blev granne med en mobiltelefonmast, gör att försäkringsbolagen är oroade.

Det kan vara av intresse att många av de nordiska försäkringsbolagen avskiljt (säkrat?) sina inkomstbringande fond och kapitalförvaltnings enheter från egendomsförsäkringen som i framtiden eventuellt kan få stå för stora utbetalningar, om personer som skadats av mobiltelefoner eller från antenner, blir tilldömda stora skadestånd.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Är den ”naturliga” strålningen på jorden lika farlig som strålningen från trådlös teknik?

För att en mobiltelefon ska fungera bekvämt krävs minst en miljon gånger mer intensiv strålning från masten än naturlig bakgrundsstrålning på motsvarande våglängd.

Regelbundet varierande magnetfält som dem från elsystemet finns inte naturligt.

När det gäller kosmisk strålning så har vi på jordytan ett skydd från denna genom jordens atmosfär samt astronomiska avstånd.

Jordens magnetfält är statiskt och fanns redan innan det fanns liv på planeten. Med andra ord har allt liv anpassats till detta från början. Vissa varelser har t ex ett ”magnetsinne” som hjälper till vid orientering. Detsamma kan sägas om andra naturliga strålningskällor, som fanns före livet på planeten och allt levande har således anpassats till dessa – eller dött ut.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Datorskärmar (1)

Finns det gränsvärden som bestämmer hur mycket strålning som får avges från elektriska apparater?

Ja, inom EU finns gränsvärden för strålning. Alla elektriska apparater ska därför mätas av tillverkaren eller av importören för att se att de inte överskrider normerna för elektromagnetiska störningar. Mätresultaten offentliggörs dock sällan så om man vill veta hur mycket en viss apparat strålar och inte bara att den klarat en viss norm får man själv ordna med en sådan mätning. Att konstruera en bildskärm eller TV som klarar TCO-normen för bildskärmar är frivilligt.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Strykjärn (1)

Vilken typ av strykjärn och dammsugare är bäst?

De som saknar elektronik. Strykjärn med automatisk avstängning eller avancerad temperaturreglering gör att varningsklockan ringer. En gammaldags termostat som ger ifrån sig ett svagt klick ska det vara. I dammsugaren ska motorn alltid gå med full fart. Sugkraften ska regleras med lufthål i handtaget, inte med motorns varvtal.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Dammsugare (1)

Vilken typ av strykjärn och dammsugare är bäst?

De som saknar elektronik. Strykjärn med automatisk avstängning eller avancerad temperaturreglering gör att varningsklockan ringer. En gammaldags termostat som ger ifrån sig ett svagt klick ska det vara. I dammsugaren ska motorn alltid gå med full fart. Sugkraften ska regleras med lufthål i handtaget, inte med motorns varvtal.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Halogenlampor (1)

Vilka sorters lampor är bäst – de gamla glödlamporna, halogen eller LED?

Gamla vanliga glödlampor och halogenlampor fungerar på samma sätt och elektriska och magnetiska fält blir lika. Lysdioderna i LED-lampor kan inte kopplas direkt till vägguttaget och därför har LED-lampor för 230 volt alltid en transformator. Den är vanligtvis elektronisk och LED-lampor för 230 volt ger därför störningsfält som liknar de som fås från lysrör och kompaktlysrör. Halogenlampor för 12 volt, så kallad lågvoltshalogen, ger inte bättre elmiljö än en glödlampa om de drivs med transformator. Lågvoltshalogen kopplad till en ren likspänning, exempelvis från ett bilbatteri, ger vanligtvis mindre försämring av elmiljön än motsvarande lampor drivna med transformator. LED-lampor för 12 volt kan vara bra eller dåliga. De dåliga innehåller elektronik. Glödlampor och LED-lampor behandlades också i teknikfrågan i Ljusglimten 1/2013.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Stationära datorer (2)

Hur ska jag bäst på egen hand isolera min stationära dator?

Genom långa sladdar. Avstånd är det bästa skyddet. Annars kan man linda in datorn i avskärmande tyg. Swiss Shield Daylite, som är ett polyestertyg som släpper igenom mycket luft, tycker jag är lämpligast, datorn blir ju varm och har fläkt. Koppartrådarna i tyget är isolerade vilket minskar risken för elolyckor när man ska ha tyget kring en elektrisk apparat. Att bygga en plåtlåda som är elektriskt tät som en Faradaysbur är avancerad metallslöjd. Dessutom kommer fält och strålning ändå att läcka ut via sladdarna.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vilken dator/datorskärm är bäst?

Utbudet är gigantiskt så här gäller samma sak som för TV-apparater. En räddare är TCO-märkningen som inte är någon garanti men som ökar chansen att datorn eller skärmen ska gå att använda. En sökning på Internet visade att Samsung har TCO-märkta bärbara datorer. Flera tillverkare har TCO-märkta bildskärmar. Teknikfrågan i Ljusglimten 2/2011 ägnades helt åt datorer.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Bärbara datorer (2)

Wifi-router – placering för minst strålning?

Strålning från en Wifi-router (eller annan trådlös kommunikationsutrustning) beter sig i många avseenden som vanligt synligt ljus (från t ex en lampa). Synligt ljus reflekteras dock effektivt på väggar och andra material, medans strålningen från Wifi-routern i större utsträckning tränger igenom de flesta material, inklusive din kropp.

Det bästa sättet att minska exponeringen är därför att öka avståndet till strålkällan. Strålstyrkan minskar dessutom med kvadraten på avståndet, vilket gör att varje avståndsökning gör stor skillnad.

Man får ofta olika rekommendationer om vad som är bästa placeringen av en Wifi-router. Oftast är dock dessa råd avsedda att ge maximal strålstyrka på den plats där användaren befinner sig. Vill man minska riskerna för att drabbas av ohälsa på grund av strålningen kan det därför vara direkt olämpligt att följa sådana råd.

Elöverkänsligas Riksförbund rekommenderar alltid data/internet-kommunikation via kabel. Om man av någon anledning tvingas använda sig av Wlan/WiFi så bör sådan router placeras så långt från användaren som möjligt samtidigt som funktionaliteten bibehålles. WiFi/Wlan är inte heller en teknik som reglerar uteffekten så det enda som påverkar exponeringen är avståndet (till skillnad mot mobiltelefonin som är mer komplex).

Dessa råd gäller särskilt i skolor och på andra platser är barn vistas, eftersom mycket talar för att barn är extra känsliga för exponering.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Bärbar dator – vilken är bäst?

Det är svårt att ge generella tips när det gäller produkter. Det kommer nya modeller hela tiden och specifikationerna ändras på olika vis.

Det finns dock vissa saker man kan tänka på. Till att börja med avråder vi alltid från trådlös uppkoppling. Det gäller både trådlöst mobilt bredband och trådlöst hemnätverk (Wi-Fi). Avstånd är också alltid bra, dvs ”strålningen” minskar snabbt med avståndet.

Använd t ex externt tangentbord och extern datorskärm kopplad till laptopen och sitt så långt från datorn som möjligt vid användning.

Man mäter olika typer av strålning från t ex en dator. Har datorn trådlösa funktioner så mäter man högfrekventa elektromagnetiska fält, här kan man t ex använda enheten mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2). Därtill kommer lågfrekventa magnetfält (nanoTesla, nT) samt elektriska fält (Volt per meter, V/m).


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Videospelare (1)

Vilken kombinerad video/DVD-spelare är bäst?

Rena videobandspelare för VHS-kassetter finns inte längre på marknaden, men kombinerade spelare för VHS och DVD finns. Jag hittade en från LG och en från Funai. Båda kan spela in på DVD, men Funai ska också enligt beskrivningen kunna spela in från digital-TV på VHS. Finessen med det är att elöverkänsliga som inte klarar den digitala TV-tekniken kan få hjälp att spela in program på VHS-kassett och sedan använda en gammal videobandspelare utan DVD och en tjock-TV för att titta på programmen.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Radioapparater (1)

Är batteriradio bättre än nätansluten?

Ja, man slipper elektriska fält från sladden och magnetfält från transformatorn i radion. Men alla radioapparater ger ifrån sig extremt snabbt varierande magnetfält när de tar emot de elektromagnetiska vågorna och omvandlar dem till elektriska signaler som skickas till högtalaren. Högtalaren i sin tur använder magnetism för att göra om de elektriska signalerna till ljudvågor så runt högtalaren varierar magnetfält i takt med ljudet. En svårt elöverkänslig kanske inte kan lyssna på en batteriradio heller.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

TV-apparater (1)

Vilken TV är bra för elöverkänsliga?

Detta är den eviga frågan. Den kan besvaras kort och formellt med att förbundet inte har möjlighet att testa alla nya Tvapparater som kommer ut på marknaden och kan därför inte rekommendera någon. Men jag tänker också berätta hur det gick till när jag köpte TV i januari 2012.

Först frågade jag andra elöverkänsliga om någon annan nyligen köpt TV som den var nöjd med. Jag fick tips på en Samsung UE46D6005 LED-TV som blivit bra efter lätt ombyggnad där plåtdelarna jordats. Men modellen var utgående och slutsåld när jag skulle köpa så jag fick börja leta efter andra alternativ.

En 20 meter bred vägg

Elgiganten hade en 20 meter bred vägg där apparaterna satt i fyra rader ända upp till taket. De två nedersta gick att nå så det var möjligt att mäta fälten f rån dem, men elmiljön i övrigt gjorde alla mätningar omöjliga. Det såg i princip likadant ut på alla stormarknader. Små lokala handlare som den jag hade möjlighet att mäta hos 2009 finns knappt längre. Jag gav upp sökandet efter en TV med bra elmiljö.

Numera finns bara digital-TV där en dator f rån en ström av tal räknar ut hur bilden ska se ut. I CD-spelare används liknande teknik så den som inte tål en sådan får svårt att hitta en »snäll« TV. Digital-TV-apparater kan ha ett problem som en analog tjock-TV aldrig har. När stora delar av TV-bilden rör sig kan rörelsen bli ryckig. Det händer när datorn i TV:n räknar för långsamt så att det blir för få bilder per sekund. I reklamen brukar det stå hur många bilder per sekund bildskärmen i TV:n kan visa, kanske flera hundra, men aldrig hur många bilder per sekund datorn i Tv:n kan räkna fram. En fallgrop för TV-köpare. För att få en platt-TV där alla rörelser i bilden alltid flyter jämnt måste man hålla sig till de dyrare apparaterna och då ingår också en massa lull-lull som trådlöst och 3D. Accepterar man att rörelser kan bli ryckiga ibland duger en billigare platt-TV. Alla platt-TV visar nyhetsuppläsare och väderkartor utan ryck.

På grund av tipset om Samsung begränsades sökandet till det märket. De hade dessutom en vit TV som både min fru och jag tyckte var snygg. Tyvärr hade den både WiFi och Bluetooth men den kunde återge alla rörelser utan ryck. Vi köpte ögonfröjd på alla sätt.

Bluetooth används för att synka 3Dglasögonen som krävs för att titta på film i 3D. Vi har inte tittat på någon 3D-film och Bluetooth har ännu inte startat. Startade gjorde däremot WiFi så fort TV:n slogs på, men om man började söka efter trådlösa nätverk och avbröt sökningen innan den var klar stängdes WiFi av. Glädjen varade tills jag uppdaterade programmen i TV:n. Inte TV-programmen utan programmen som datorn i TV:n använder. Därefter startade WiFi och tricket med att avbryta sökningen efter trådlösa nätverk gick inte att upprepa.

Strålning från TV:n

Min billigaste mikrovågsmätare för 550 kronor visade att strålningen kom från mitten på den nedre delen av TV:n. Jag skruvade av bakstycket för att se om det gick att vidta någon åtgärd, något som är absolut förbjudet om man vill att garantin ska gälla och är osäker på vad man kan göra. Anlita en T V-reparatör för sådana ingrepp. En sladd försvann ner till området där strålningen var starkast. Sladdens kontakt var märkt »W i« eller något liknande. Kunde »W i« stå för wireless, det vill säga trådlöst. Jag drog ur kontakten och si: strålningen f r ån WiFi-sändaren försvann och sökning efter tråd lösa nätverk gav bara ett felmeddelande. Så är läget nu och så hoppas jag att det förblir.

TV:n är en Samsung UE40D6515 men den finns inte kvar i modellutbudet. Det finns en modell som heter UE40F6515 där den synliga skillnaden är att kontakterna för att ansluta video, DVD, dator med mera sitter lite annorlunda. Utan det trådlösa ger D6515 en bra elmiljö för mig. Mätinstrumenten visar att den antagligen skulle klara TCO-normen för bildskärmar utan någon ombyggnad med jordning, men på två meters avstånd är störningarna på radions lång- och mellanvåg aningen större än från den gamla tjock-TV:n som den ersatte.

Det är en så kallad smart-TV vilket betyder att det går att surfa på Internet med den. Förutom det trådlösa har den kontakt för kabelnätverk. Det går att använda den för att betala räkningar med istället för att ha en separat dator, men internetbankerna känner inte igen webbläsaren och kan protestera eller rent av vägra anslutning. Jag lyckades dock utföra transaktioner på Nordea, Handelsbanken (gamla versionen) och Swedbank. SEB hade jag inte tillgång till. Men jag gör inte om det för det tog lång tid att sitta med fjärrkontrollen (infraröd) och välja bokstäver och siffror när jag skulle skriva. TV:n har USB-kontakter som en dator men de går inte att använda för tangentbord eller mus. Riktigt tangentbord med styrplatta finns som tillbehör till den senare modellen F6515, men det är trådlöst via Bluetooth.

Min test av Samsungs första generations Internet-TV visar att den inte kan användas för nödvändiga tjänster på Internet och ersätta en dator. Alla TV-apparater kan numera användas som bildskärm till en dator, enklast genom så kallad HDMI-kontakt om datorn är ny, annars genom PC/VGA-kontakt.

Plasma, LED eller LCD-TV?

Det här är olika tekniker för att skapa ljuset i bilden. Plasma ger för höga elektriska fält för elöverkänsliga. LED eller LCD anger om ljuset kommer från lysdioder som i en LED-lampa eller från en lågenergilampa. Lysdioderna i LED-TV:n är att föredra. LCD-TV finns inte längre på marknaden.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Spisar (2)

Jag mår dåligt av den nya spisen med glashäll. Kan det vara flamskyddsmedel?

Även elöverkänsliga vill ha det snyggt i köket, men en tråkig, enkel spis med järnplattor ger bäst elmiljö, för den saknar transformator. En spis med glaskeramikhäll har alltid en transformator. Den kan vara av den gamla och mindre elaka typen, men nya spisar har en elektronisk transformator som är en känd problemteknik för elöverkänsliga. Transformatorn ger lågspänning till elektroniken som styr temperaturen i värmezonerna på glaskeramikhällen.
Vad ger problem, el- och magnetfält eller flamskyddsmedel? Dra ur stickkontakten till spisen så den blir strömlös. Kvarstår problemen kan man misstänka flamskyddsmedel.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Spis – vilken är bäst?

I en vanlig traditionell el-spisplatta så ligger en metalltråd som blir varm då man skickar ström genom den. I glödlampan är tråden tunn och så extremt het att den lyser, men i spisplattan är det bara värmen man vill åt. Metalltråden designas så att resistansen blir lagom för vårt 50 Hz elsystem och den elektriska effekten som förbrukas blir värme i plattan. Elnätet belastas ”snällt” med en resistiv last (enbart resistans, ingen elektronik). Värmen förs över till kastrullen genom att den står direkt på den varma ytan, konduktion kallas det.

En spishäll har istället en glasskiva och under den sitter metalltrådar som värms till högre temperaturer så att de lyser rött, inte fullt lika varmt som i glödlampan men varmare än i spisplattan. Eftersom det är en glasskiva så förs värmen över genom värmestrålning, dvs. infrarött ljus (och en liten andel synligt rött ljus). Med begreppet ”strålning” menas ju energiöverföring över ett avstånd, och i detta fall är det högst påtagligt, värmen strålar ut från spishällen och värmer kastrullen. Glaset i hällen blir varmt eftersom det inte släpper genom riktigt all värmestrålning. Många spishällar belastar elsystemet resistivt, men kan innehålla steglös effektreglering (dimmer) som stör elsystemet (övertoner, pulser, transienter).

Både spisplattan och vanliga glashällen ger magnetfält som kan vara höga intill, men magnetfälten är skapade direkt av elnätets lågfrekventa 50 Hz sinusvåg. Fälten är låga någon meter ifrån spisen och stör inte elsystemet i huset nämnvärt.

Ström skapar magnetfält, magnetfält kan inducera ström

En induktionsspis skapar värmen direkt i kastrullens botten genom något som kallas induktion. Ett varierande magnetfält flyttar på elektroner i en metall vilket vi kallar för elektrisk ström. Alltså, induktionsspisen skapar ett mycket starkt lokalt högfrekvent magnetfält som i kastrullen inducerar en elektrisk ström, och denna ström skapar sedan värme på samma sätt som i spisplattan – en ström genom en resistans ger värme. Skillnaden är att man för över strömmen genom ett magnetfält! Vi kan likna det med en transformator där ström omvandlas till magnetfält som sedan omvandlas tillbaka till ström (oftast med en annan spänning). Induktionsspisen kan då sägas vara en öppen transformator där ena halvan är ansluten till elnätet (via elektronik) och den andra delen är en kastrull du ställer dit, och kastrullen är samtidigt elförbrukaren (kortsluten metallbit). Kastrullen blir varm.

Förutom magnetfält så skapas en kondensator mellan magnetspolen och kastrullen, detta medför en viss spänningssättning av kastrullen. För någon med pacemaker så är denna spänning, liksom magnetfälten, en faktor som man måste ta hänsyn till.

En 50 Hz transformator som kan föra över flera tusen watt är stor och tung! Nu är det så att en transformator kan göras mindre om man ökar frekvensen, dessutom är det så att ”förlusterna” i kastrullen (som blir nyttovärme) ökar med frekvensen. Därför kan induktionsspisen göras liten och smidig genom att använda högfrekventa magnetfält! Det gör man genom att först ha ett nätaggregat som skapar likström som sedan via en ”inverter” skapar växelström av önskad frekvens som kan driva magnetspolen i induktionshällen. Som vi alla har märkt av så är likriktare (idag alltid switchade) något som stör elsystemet en hel del, och inverter (finns i frekvensomvandlare, effektreglering och driver många motorer i t.ex. värmepumpar) är notoriskt störande! Induktionsspisar innehåller alltså en hel del kraftelektronik som skapar högfrekvent störning, dels i form av fält och radiostörning och dels i form av ”smutsig el”. Det händer att en liten batteriladdare till en dator eller liknande stör ut ett helt hus, om du då tänker dig att istället för några watt så behöver du tusentals watt, då blir svårigheterna med induktionsspisen tydliga. Eländet är att man riskerar att störa elsystemet i hela huset!

Switchfrekvensen är likartad som för lågenergilampor, 20-100 kHz (oftast 25-50 kHz) med totaleffekt upp till 7500 Watt. Fälten och störningarna tenderar att ha en kraftig andel 3e överton och bli amplitudmodulerad med 100 Hz.

Gränsvärden från ICNIRP ”rekommenderar” högst 6,25 µT på 30 cm från en kokzon MED en kastrull av rätt storlek. Med en för liten kastrull kan magnetfälten bli 3,5 ggr så starka jämfört med en korrekt storlek. Magnetfälten inducerar inte bara en ström i kastrullen utan även i dig som står intill spisen. Står man 5 cm från spishällens kant (inte kokzonen utan spisens) så blir den inducerade strömmen i kroppen så pass stor att många hällar faktiskt överskrider ICNIRPs ”rekommendation” för strömtäthet i kroppen, särskilt gäller detta för gravida och barn där strömtätheten blir högre, och många ”professionella” induktionshällar ligger över ICNIRPs ”gränsvärden”. Forskare har konstaterat att ”det inte kan uteslutas att induktionspisar kan störa implanterade elektroniska enheter. Problem har konstaterats för unipolar pacemakers”.

På band II (2-400 kHz) har vi haft kravet på mindre än 25 nT för CRT bildskärmarna på 30 cm. I princip har jag betraktat allt över 2 nT magnetfält på band II som ett problem… Induktionsspisen ger extremt mycket starkare högfrekventa magnetfält då man står nära. Befinner man sig några meter bort är exponeringen från spisen själv lägre men allt större andel kommer då från störningarna spisen skapar på elsystemet i huset.

Slutsatsen är enkel, för elöverkänsliga så är induktionsspis en dålig produkt. Välj gasol om möjligt, traditionell spisplatta eller möjligen infraröd spishäll – men inte induktion.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Joniserare (1)

Hjälper luftrenare med negativa joner mot elfält?

Alla mår bättre av negativa joner i luften. Tyvärr är det svårt att skapa dem på konstgjord väg utan att det bildas ozon. Ozon angriper i princip allt som kommer i dess väg och ska undvikas även om de dokumenterade hälsoproblemen är få. Utomhusluft innehåller mer negativa joner än inomhusluft, så börja med att öppna fönstret och släpp in negativa joner och känn om det blir bättre.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Elsanering (4)

Om jag har bytt ut alla lågenergilampor mot glödlampor, kan jag då säga att jag har elsanerat en lokal?

Ja, om det är det enda som behöver göras för att elmiljön ska bli bra. Nej, om det finns mer som behöver göras.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Finns det någon definition av ordet elsanering?

Jag har aldrig stött på någon definition och efter lite funderande kom jag fram till att elsanering i första hand är ett relativt begrepp. Man gör något bättre än det var innan, men vi brukar också ställa krav att elöverkänsliga ska uppleva en tydlig förbättring och då är det ett absolut krav. Ett hus byggt före 1960 med elledningarna i järnrör i väggarna kan ha en väl så god elmiljö som ett nybyggt och elsanerat hus men vi säger ändå inte att det gamla huset är elsanerat. Det kan ge en bra elmiljö ändå. För att kunna säga att något är elsanerat krävs alltså någon typ av förändring.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Omfattar begreppet elsanering endast fält i frekvensområdet 50 Hz eller omfattar det även högfrekvent strålning och magnetfält?

Vi har växelström i ledningarna vilket innebär att spänningen växlar mellan att vara positiv och negativ. Strömmen kommer då att först gå åt ena hållet och sedan åt andra när vi börjar förbruka den. Detta upprepas 50 gånger per sekund vilket blir en frekvens på 50 hertz (Hz). Både elektriska och magnetiska fält växlar riktning i takt med spänning och ström i ledningen. TCO-normen för bildskärmar delar upp fälten i två frekvensområden. Låg frekvens mellan fem och 2 000 Hz och hög frekvens mellan 2 000 och 400 000 Hz. Det finns även fält över 400 000 Hz, men TCO valde att göra halt där. Elsanering omfattar både elektriska och magnetiska fält inom båda frekvensområdena. I början på 1990-talet var det lågfrekventa fält omkring 50 Hz, så kallade kraftfrekventa fält, som åtgärdades. Datorer, bildskärmar och TV-apparater var ett specialproblem med sina högfrekventa elektriska och magnetiska fält runt apparaten. Sedan dess har ny teknik i hemmen börjat sprida de högfrekventa fälten även där men de är svåra att minska i efterhand genom elsanering. Åtgärder som fungerar bra för kraftfrekventa fält blir snabbt verkningslösa när frekvensen ökar. De högfrekventa fälten över 2 000 Hz måste minskas vid källan.

Man talar om både strålning och elektriska och magnetiska fält som högfrekventa trots att det är fråga om helt olika frekvensområden. Elektriska och magnetiska fält blir högfrekventa över 2 000 Hz eftersom man jämför med 50 Hz. Elektromagnetisk strålning är elektromagnetiska vågor. När dessa kommer i en takt av minst tre miljoner per sekund, eller tre megahertz (MHz), brukar de betraktas som högfrekvens. Begreppet radiofrekvens används också när man talar om elektromagnetisk strålning som kan användas för trådlös kommunikation. Precis som kraftfrekventa fält ska radiofrekvent strålning ingå i en fullständig elsanering eftersom den kan vara mycket besvärande. Även den radiofrekventa strålningen minskas lättast vid källan om den är åtkomlig. Om elsanering enligt konstens alla regler alltid räcker för den elöverkänslige är en annan fråga. Det går inte att återskapa en helt naturlig miljö.

Som framgår av texten ovan finns det stora risker för missförstånd om man bara säger elsanering. Det bästa är att utgå ifrån att elsanering betyder att fält och strålning ska minska och sedan klargöra vad det är som ska minska. Det finns inte så mycket mer att välja på än kraftfrekventa elektriska och magnetiska fält från fem Hz upp till 2 000 Hz och högfrekventa dito från 2 000 Hz upp till 400 000 Hz samt radiofrekvent strålning där radio, TV, mobiltelefoni och all annan tråd lös kommunikation ingår.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Skor mot statisk elektricitet

Elektriskt ledande skor används för att minska statisk uppladdning. Statisk elektricitet är ett problem för elektronik och andra industriella processer. Genom att använda skor och golvmaterial som är svagt elektriskt ledande kan man leda bort statisk elektricitet innan den blir stark nog att göra skada. (Det tekniska begreppet för problemet och de lösningar man tar fram för att lösa det kallas för ESD-området, vilket kan sägas vara en del av EMC, elektromagnetisk kompatibilitet).

När vi ”får en stöt” så är det en elektrisk *urladdning* som sker på kort tid, och det är det som vi känner. Vad elektriskt ledande skor gör är att låta urladdningen ske långsamt, inte snabbt.

Elöverkänslighet handlar inte primärt om statisk elektricitet, men att statisk uppladdning kan vara besvärande för elöverkänsliga är klart. Det finns inga indikationer att åtgärder som minskar statisk uppladdning också skulle minska elöverkänslighet generellt, men man slipper obehagliga symptom. För de som hade hudproblem från bildskärmar så var det statiska fältet från bildskärmen ett definitivt problem, och urladdning av skärmen minskade hudproblemen.

Det finns ingen anledning att tro att speciella ESD skor skulle vara av någon större nytta för elöverkänsliga, särskilt inte i hemmamiljö. Det är bara om man ofta får stötar som sådana skor skulle kunna vara av någon som helst nytta. Men det är bättre att se över vilka material man har i kläder främst då strumpor, vad man har på golven, samt om man har för torr luft hemma.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Metall (1)

Metallföremål i kroppen – problem för elöverkänsliga?

Metallföremål leder elektrisk ström och om sådant finns i kroppen så innebär det således normalt en större exponering än om metallföremålet ej funnits där. En av våra tekniska experter förklarar varför:

Ett metallföremål är elektriskt ledande, alla metaller har fria elektroner och leder ström lätt. När ett metallföremål befinner sig i ett elektriskt fält så kommer laddningar i metallen att flytta sig, man kan säga att fältet förvrängs – koncentreras och följer metallen. Strömmen går i metallen som helhet medan fältet följer ytan. Ett metalliskt inplantat kommer att leda ström effektivare än omkringliggande vävnad, således blir det också en högre fältstyrka intill metallens yta.

Om man har extremt starka fält såsom t.ex. i Magnetresonanskameran (MRI, ”magnetröntgen”) så uppstår dels en uppvärmning och dels sidokrafter (magnetfältet drar i metallen) och vibrationsskador kan uppstå. Metallinplantat och MR kameran är ett problem. Men för magnetfält som finns i samhället generellt så är såväl uppvärmning och vibrationer så små att de nog måste anses helt försumbara.

Däremot är det bara att konstatera att elöverkänslighet faktiskt rör fält/strålning som är långt under ”termiska nivåer”. Därför är det ingalunda konstigt eller förvånande om det uppstår besvär av metallinplantat, särskilt hos personer som redan har eller har haft besvär av elöverkänslighet. Inplantatet är en belastning, ingen tvekan om det, men samtidigt utför det en kanske vital uppgift? Hur man ska väga fördel och nackdel måste nog personen själv avgöra.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Uppvärmning (2)

Golvvärme – vad ska man tänka på?

Vattenburen golvvärme är ett ganska bra sätt, bättre än elektrisk golvvärme. Har man sedan förut vattenburen värme så är det ett givet val för en tillbyggnad.

Själva konstruktionen utförs alltid med slang idag, så där finns inga frågetecken (om det är metallrör i golvet bör dessa separeras från värmecentral/vattenpump etc. med platsrör så att inte elektriska fält leds ut i rören under golvet).

Fördelningscentralen innehåller ofta elektronik (som nästan alltid är ojordad och går på 230 V), man kan faktiskt helt skippa rumstermostaterna och reglermotorerna och bara reglerera temperaturen ut från pannrummet med en innegivare (eller utegivare). Det innebär att man justerar in ventilerna för varje slinga så att jämn temperaturfördelning uppnås och därefter behöver dessa faktiskt inte ändras. Är det kallt ute krävs högre temp på vattnet från pannan och kan reglerar i en shunt i pannrummet, inte i fördelningen till varje slinga.

En enkel lösning är att man låter montera allt ”standard” och därefter lyfter loss ventilmotorerna och drar ur sladden till reglercentralen i fördelningsskåpet. Då kan man justera in manuellt. Då bör man också se till att koppla ur rumstermostaterna som ofta leder högfrekvent störning från strömförsörjningen (som sitter någon annanstans, i reglercentral eller i pannrum).

En sista detalj är att man ofta använder plåt under golvet om man har bjälklag och trägolv, plåten sprider värmen i sidled. Man kan skippa plåten och lägga slingorna något tätare istället. Det blir inte högre förluster OM man har bra isolerat nedåt. Värmeförluster är sådan värme som hamnar där man inte har behov av det, därmed ordet förlust. En sämre fördelning av värmen ovanpå golvytan är inte en förlust utan bara en bekvämlighetsfaktor.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Bergvärme – bra eller dåligt från strålningssynpunkt?

Bergvärme sker via kollektorslangar av plast, därmed kan det inte vagabondera via slangarna.

Oftast har man ingen anledning att dra en elkabel till borrhålet och därmed är det inte anslutet alls till elsystemet (Såvida man inte med flit jordat foderrör samt hängt kopparlinor etc ned i brunnen).

Lite annorlunda är det med dricksvattenbrunnarna, där sänks oftast en pump ned i hålet, med metallhölje som givetvis är skyddsjordat samt att man har en vana att jorda foderröret där kabeln hänger ned i brunnen. Där brukar det vagabondera 10-100 mA.

De mest avancerade värmepumparna kan ha frekvensstyrda kompressorer. Cirkulationspumpar har alla och enligt EU-direktiv ska dessa vara energisnåla, det vill säga i praktiken frekvensstyrda eller pulsviddsmodulerade (PWM). Dessa energisparande tekniker ska undvikas av elöverkänsliga precis som LED- och lågenergilampor.

Vad gör man om man ändå vill/måste ha bergvärme? Värmepumpen inklusive cirkulationspumpar ska betraktas som en källa till högfrekventa störningar. Normalt kapslas källor in men det kan bli svårt med en värmepump. Men betrakta den ändå som inkapslad så alla elledningar till den och andra pumpar dras tillsammans till ett nätfilter och inga andra elledningar får dras i närheten av ”inkapslingen”. Pumpar och värmepumpen avskiljs elektriskt från husets rörsystem med korta plaströr. Varje jordad apparat som cirkulationspump, kompressor och värmepaket för tillsatsvärme isoleras elektriskt från varandra med plaströr för att undvika multipla jordpunkter som skapar jordslingor. Det är mycket viktigt att undvika jordslingor när man ska hantera högfrekventa störningar.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Trädgårdsmaskiner (1)

Självgående gräsklippare (robotgräsklippare) och strålning?

En signalslinga grävs ned och utgör en osynlig barriär där robotgräsklipparen ska vända. Signalen behöver egentligen inte vara speciellt stark men eftersom det inte finns krav på att minimera fält så kan de skapa de fält som konstruktören fann lämpligt. Att åtgärda uppkomsten eller spridningen av detta fält (för barriären) är inte möjligt annat än genom att konstruera ett nytt system.

Om det är ens egen så slår man av ”laddningsstationen” (inklusive barriären) då roboten inte används.

Tyvärr är ju hela tanken att den mer eller mindre jämnt ska vara ute och ”putsa”. Man kan också gå tillbaka till en vanlig gräsklippare förstås. Om det är grannen som köpt en robotgräsklippare så är det förstås svårare att göra något åt saken.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Hemelektronik (10)

Bör jag använda mobil/surfplatta när den laddas?

Då laddare till mobiler och surfplattor oftast är av o-jordad typ, så uppstår relativt kraftiga elektriska fält kring enheten när enheten laddas. Dessa elektriska fält kan ofta uppgå till 100 V/m eller mer. Exempel på enkla mätinstrument som kan mäta sådana elektriska fält är Cornet ED88T eller Gigahertz Solutions ME3030B.

Läs gärna mer om hur du surfar säkert här >>

Är det farligt att använda mobiltelefon?

Problemet är att vi vet för lite om farorna. Det är vanligt att användare får huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Bland elöverkänsliga är det vanligt att påslagna mobiltelefoner ger kraftiga symptom. Ordföranden i australiensiska läkarförbundet anser att vi sitter på en ”tidsinställd bomb”. Det finns så pass många varningssignaler, att man bör vara försiktig.

Kan man få Alzheimers sjukdom av mobiltelefonen?

Den mest allvarliga varningssignalen kom från Svenska Dagbladet den 15 september 1999: ”Mobiltelefonens strålning kan göra att gifter lättare tränger in i hjärnan”. Den skyddsbarriär vi människor har (blod-hjärn-barriären) öppnar sig för gifter vid mycket låga nivåer av mikrovågor enligt tre Lundaforskare, Leif Salford, Arne Brun och Bertil Persson.

Skadorna på nervcellerna i hjärnan kan också leda till ett för tidigt åldrande och eventuellt sjukdomar som Parkinsons. ”Inflammerade hjärnceller kan dessutom indirekt kopplas till Alzheimers sjukdom” rapporterade tidningen. I England rapporterade Sunday Mirror intressant nog, året innan att British Telecom blivit stämda av en anställd som anser sig ha blivit senil vid 38 års ålder.

Om mikrovågor kan förorsaka för tidig demens eller Alzheimers sjukdom då är vi illa ute. Samhälle och sjukvård skulle kollapsa om en stor del av den produktiva befolkningen plötsligt skulle bli vårdkrävande dementa patienter istället för skattebetalande kreativa individer som driver samhället framåt.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Wifi på 2,4 GHz eller 5 GHz – vad är bäst för hälsan?

Nya WiFi-routrar sänder ofta på både 2,4 GHz och 5 GHz. Man kan ofta välja i inställningarna om man vill använda det ena eller det andra eller båda frekvensbanden.

Eftersom tekniken är ny finns det inte tillräckligt med forskning för att säga vilken av frekvenserna som är skadligast för människor. Det är inte nödvändigtvis så att en högre frekvens ökar risken för påverkan och symtom. Effekt och signalinnehåll är andra faktorer som spelar också roll för möjliga hälsoeffekter.

Vid användning av en högre frekvens får man dock normalt en kortare räckvidd. Därför tillåts en högre effekt på det högre frekvensbandet (5 GHz).

Vissa WiFi-routrar har även en inställning för trådlös uteffekt (Tx power). Man kan prova sig fram och se vad som är den lägsta effekten som ändå ger täckning i de utrymmen som man önskar. Det är dock värt att poängtera att en lägre effekt inte automatiskt innebär en eliminerad risk för hälsoeffekter. Forskning visar nämligen att även mycket svaga signaler i radio- och mikrovågsspektrumet kan påverka celler hos djur och människor.

Som alltid så rekommenderar vi att man använder sig av en trådbunden uppkoppling (dvs nätverkskabel). Upplever man att en trådlöst alternativ är nödvändigt rekommenderas alltid att placera router eller andra trådlösa sändare så långt som möjligt från utrymmen där man vistas mycket, särskilt sovrum och andra utrymmen avsedda för sömn och återhämtning.

Vidare rekommenderas även en strömbrytare/dygnstimer på routern som stänger av routern helt på natten så att man inte utsätts för onödig exponering under sömn. Varför inte även låta routern vara avstängd även på dagen då du är på arbetet? Då skyddar du även eventuella grannar, husdjur m.fl. från att utsättas för onödig mikrovågsstrålning.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vad är en app?

Sedan mobiltelefonerna utvecklats till att bli små bärbara datorer har ordet app uppstått. App är en förkortning av applikation som i dessa sammanhang betyder datorprogram. Ett datorprogram ger nya möjligheter och funktioner till en dator. Precis som det finns program för allt möjligt till vanliga datorer finns det en uppsjö av appar för de nya mobilerna. Exempelvis skänker bankerna bort appar så att kunderna kan använda mobilen istället för datorn för att betala räkningarna och det finns en app som förvandlar mobiler till vattenpass.

Appar kan vara aktiva på mobilnätet även då mobilen befinner sig i viloläge. Användaren riskerar att exponeras för okontrollerade mängder strålning i området på kroppen där telefonen förvaras. En mobil i byxfickan kan skada en mans spermier.

För den elöverkänslige innebär aktiva appar att de inte klan förlita sig på sin syn för att identifiera aktiva mobiler och därmed undvika strålningskällan, istället är varje person ett potentiellt funktionshinder samt en risk för hälsa och säkerhet.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Finns det gränsvärden som bestämmer hur mycket strålning som får avges från elektriska apparater?

Ja, inom EU finns gränsvärden för strålning. Alla elektriska apparater ska därför mätas av tillverkaren eller av importören för att se att de inte överskrider normerna för elektromagnetiska störningar. Mätresultaten offentliggörs dock sällan så om man vill veta hur mycket en viss apparat strålar och inte bara att den klarat en viss norm får man själv ordna med en sådan mätning. Att konstruera en bildskärm eller TV som klarar TCO-normen för bildskärmar är frivilligt.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Hur ska jag bäst på egen hand isolera min stationära dator?

Genom långa sladdar. Avstånd är det bästa skyddet. Annars kan man linda in datorn i avskärmande tyg. Swiss Shield Daylite, som är ett polyestertyg som släpper igenom mycket luft, tycker jag är lämpligast, datorn blir ju varm och har fläkt. Koppartrådarna i tyget är isolerade vilket minskar risken för elolyckor när man ska ha tyget kring en elektrisk apparat. Att bygga en plåtlåda som är elektriskt tät som en Faradaysbur är avancerad metallslöjd. Dessutom kommer fält och strålning ändå att läcka ut via sladdarna.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vilken dator/datorskärm är bäst?

Utbudet är gigantiskt så här gäller samma sak som för TV-apparater. En räddare är TCO-märkningen som inte är någon garanti men som ökar chansen att datorn eller skärmen ska gå att använda. En sökning på Internet visade att Samsung har TCO-märkta bärbara datorer. Flera tillverkare har TCO-märkta bildskärmar. Teknikfrågan i Ljusglimten 2/2011 ägnades helt åt datorer.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Är batteriradio bättre än nätansluten?

Ja, man slipper elektriska fält från sladden och magnetfält från transformatorn i radion. Men alla radioapparater ger ifrån sig extremt snabbt varierande magnetfält när de tar emot de elektromagnetiska vågorna och omvandlar dem till elektriska signaler som skickas till högtalaren. Högtalaren i sin tur använder magnetism för att göra om de elektriska signalerna till ljudvågor så runt högtalaren varierar magnetfält i takt med ljudet. En svårt elöverkänslig kanske inte kan lyssna på en batteriradio heller.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vilken TV är bra för elöverkänsliga?

Detta är den eviga frågan. Den kan besvaras kort och formellt med att förbundet inte har möjlighet att testa alla nya Tvapparater som kommer ut på marknaden och kan därför inte rekommendera någon. Men jag tänker också berätta hur det gick till när jag köpte TV i januari 2012.

Först frågade jag andra elöverkänsliga om någon annan nyligen köpt TV som den var nöjd med. Jag fick tips på en Samsung UE46D6005 LED-TV som blivit bra efter lätt ombyggnad där plåtdelarna jordats. Men modellen var utgående och slutsåld när jag skulle köpa så jag fick börja leta efter andra alternativ.

En 20 meter bred vägg

Elgiganten hade en 20 meter bred vägg där apparaterna satt i fyra rader ända upp till taket. De två nedersta gick att nå så det var möjligt att mäta fälten f rån dem, men elmiljön i övrigt gjorde alla mätningar omöjliga. Det såg i princip likadant ut på alla stormarknader. Små lokala handlare som den jag hade möjlighet att mäta hos 2009 finns knappt längre. Jag gav upp sökandet efter en TV med bra elmiljö.

Numera finns bara digital-TV där en dator f rån en ström av tal räknar ut hur bilden ska se ut. I CD-spelare används liknande teknik så den som inte tål en sådan får svårt att hitta en »snäll« TV. Digital-TV-apparater kan ha ett problem som en analog tjock-TV aldrig har. När stora delar av TV-bilden rör sig kan rörelsen bli ryckig. Det händer när datorn i TV:n räknar för långsamt så att det blir för få bilder per sekund. I reklamen brukar det stå hur många bilder per sekund bildskärmen i TV:n kan visa, kanske flera hundra, men aldrig hur många bilder per sekund datorn i Tv:n kan räkna fram. En fallgrop för TV-köpare. För att få en platt-TV där alla rörelser i bilden alltid flyter jämnt måste man hålla sig till de dyrare apparaterna och då ingår också en massa lull-lull som trådlöst och 3D. Accepterar man att rörelser kan bli ryckiga ibland duger en billigare platt-TV. Alla platt-TV visar nyhetsuppläsare och väderkartor utan ryck.

På grund av tipset om Samsung begränsades sökandet till det märket. De hade dessutom en vit TV som både min fru och jag tyckte var snygg. Tyvärr hade den både WiFi och Bluetooth men den kunde återge alla rörelser utan ryck. Vi köpte ögonfröjd på alla sätt.

Bluetooth används för att synka 3Dglasögonen som krävs för att titta på film i 3D. Vi har inte tittat på någon 3D-film och Bluetooth har ännu inte startat. Startade gjorde däremot WiFi så fort TV:n slogs på, men om man började söka efter trådlösa nätverk och avbröt sökningen innan den var klar stängdes WiFi av. Glädjen varade tills jag uppdaterade programmen i TV:n. Inte TV-programmen utan programmen som datorn i TV:n använder. Därefter startade WiFi och tricket med att avbryta sökningen efter trådlösa nätverk gick inte att upprepa.

Strålning från TV:n

Min billigaste mikrovågsmätare för 550 kronor visade att strålningen kom från mitten på den nedre delen av TV:n. Jag skruvade av bakstycket för att se om det gick att vidta någon åtgärd, något som är absolut förbjudet om man vill att garantin ska gälla och är osäker på vad man kan göra. Anlita en T V-reparatör för sådana ingrepp. En sladd försvann ner till området där strålningen var starkast. Sladdens kontakt var märkt »W i« eller något liknande. Kunde »W i« stå för wireless, det vill säga trådlöst. Jag drog ur kontakten och si: strålningen f r ån WiFi-sändaren försvann och sökning efter tråd lösa nätverk gav bara ett felmeddelande. Så är läget nu och så hoppas jag att det förblir.

TV:n är en Samsung UE40D6515 men den finns inte kvar i modellutbudet. Det finns en modell som heter UE40F6515 där den synliga skillnaden är att kontakterna för att ansluta video, DVD, dator med mera sitter lite annorlunda. Utan det trådlösa ger D6515 en bra elmiljö för mig. Mätinstrumenten visar att den antagligen skulle klara TCO-normen för bildskärmar utan någon ombyggnad med jordning, men på två meters avstånd är störningarna på radions lång- och mellanvåg aningen större än från den gamla tjock-TV:n som den ersatte.

Det är en så kallad smart-TV vilket betyder att det går att surfa på Internet med den. Förutom det trådlösa har den kontakt för kabelnätverk. Det går att använda den för att betala räkningar med istället för att ha en separat dator, men internetbankerna känner inte igen webbläsaren och kan protestera eller rent av vägra anslutning. Jag lyckades dock utföra transaktioner på Nordea, Handelsbanken (gamla versionen) och Swedbank. SEB hade jag inte tillgång till. Men jag gör inte om det för det tog lång tid att sitta med fjärrkontrollen (infraröd) och välja bokstäver och siffror när jag skulle skriva. TV:n har USB-kontakter som en dator men de går inte att använda för tangentbord eller mus. Riktigt tangentbord med styrplatta finns som tillbehör till den senare modellen F6515, men det är trådlöst via Bluetooth.

Min test av Samsungs första generations Internet-TV visar att den inte kan användas för nödvändiga tjänster på Internet och ersätta en dator. Alla TV-apparater kan numera användas som bildskärm till en dator, enklast genom så kallad HDMI-kontakt om datorn är ny, annars genom PC/VGA-kontakt.

Plasma, LED eller LCD-TV?

Det här är olika tekniker för att skapa ljuset i bilden. Plasma ger för höga elektriska fält för elöverkänsliga. LED eller LCD anger om ljuset kommer från lysdioder som i en LED-lampa eller från en lågenergilampa. Lysdioderna i LED-TV:n är att föredra. LCD-TV finns inte längre på marknaden.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Sänder mobiltelefoner när de är avstängda? Kan man bara stänga av WiFi och Bluetooth?

Mobiler sänder inte om de verkligen är avstängda. Mobilanvändare brukar tycka att mobilen är avstängd när ringsignalen är avstängd, men givetvis är det inte så. Om mobilen startades i flygläge är allt trådlöst avstängt men allt annat fungerar
som vanligt. En mobil kan fungera som väckarklocka även när den är avstängd. Totalt avstängd blir den bara om man tar ur batteriet och väntar en timme. De trådlösa anslutningarna WiFi och Bluetooth kan antagligen alltid stängas av eftersom sändarna drar ström och inkräktar på passnings- och samtalstid.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vilken mobiltelefon ska jag välja?

Det korta svaret är att det bästa är att minimera användning av mobil. Prata bara om det är nödvändigt och inga långa samtal, särskilt om du är känslig. Använd aldrig mobilen inuti bilar, tåg, hissar eller andra slutna utrymmen. Om du måste använda mobil så är det bästa att öka avståndet till själva mobilen. Sedan kan bara du själv känna av vilken modell som du känner minst besvär av.

SAR (specific absorption rate) är ett mått på absorberad strålning då man håller telefonen mot skallen, men all strålning avtar med ökat avstånd. Alltså är det allra viktigaste faktiskt att få bort telefonen från kroppen! Handsfree (sladd) är det vanligaste sättet, och man kan då hålla telefonen i handen ut från kroppen eller lägga ifrån sig telefonen en liten bit bort. Det finns butiker som har förlängningskablar för handsfree (t ex Kjell & Co) upp till 5 meters längd, använder man flera sådana kan telefonen placeras på betydande avstånd. Även högtalarfunktionen som många telefoner har ger möjlighet att lägga ifrån sig telefonen.

SAR-värde är ett trubbigt värde som inte ger hela sanningen när det gäller hur mycket en mobil kan påverka din hälsa eller ditt välmående. Hur bra mobilen är på att reglera sin effekt beroende på avstånd till basstation (mobilmast) är exempel på en annan faktor som kan avgöra hur stor effekt som avges i genomsnitt vid användning. Detta avslöjas ej av SAR-värdet. Det kan också finnas andra skillnader i hur mobilen sänder ut signalerna som skiljer olika modeller från varandra och som kan spela roll i sammanhanget.

Därmed inte sagt att SAR-värdet inte går att använda som ledtråd, men det ger inte hela sanningen vilket är viktigt att känna till.

När det gäller så kallade smartphones, så kan man inte säga generellt att den skulle vara bättre. Tvärtom finns en risk med smartphones så de ofta har internet/datatrafik påslagen vilket ofta leder till en mycket större mängd signaler som skickas och tas emot, då den ofta kollar efter nya meddelanden, nyheter, väder, m.m. (beroende på vilka ”appar” som finns installerade i telefonen).

Stänger man emellertid av datatrafiken på en smartphone (ikon eller menyval), så minimerar man den strålning som sänds ut till de tillfällen då man skickar sms eller ringer, samt till några enstaka ”handskakningar” som telefonen gör mot basstationen då och då. Detta innebär att telefonen beter sig mer som en ”vanlig” mobiltelefon, som inte har internet.

Förutom mobilens strålning som radiotrafiken innebär så finns även diverse elektronik, inte minst en bildskärm, som kan störa en del på korta avstånd. Det är inte att rekommendera att trycka en bärbar dator mot skallen, men det är exakt det man gör med mobilen. Hur mycket elektroniken i övrigt stör kan variera mycket mellan olika fabrikat och modeller – även om SAR vore exakt lika.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Minskar handsfree med bluetooth exponeringen för strålning?

Sannolikt inte! En bluetooth-snäcka som sätts vid/i örat kommer stråla i dess direkta närhet. Många gånger kan bluetooth handsfree utsätta användaren för en högre strålnivå vid huvudet vid samtal än om denne hållit telefonen direkt mot huvudet (beroende på telefonens förmåga att effektreglera samt avståndet till basstationen/mobilmasten). Bluetooth skickar dessutom signaler mellan mobil och handsfree även då inget samtal pågår, vilket leder till en konstant exponering.

Även om handsfree med sladd till viss del kan leda en del av strålningen från mobilen till örat/huvudet, så är denna effekt många gånger lägre än om du använder bluetooth eller har mobiltelefonen direkt mot huvudet vid samtal.

Ibland råder en missuppfattningen att handsfree-sladden skulle användas som antenn av telefonen, dvs att den skulle användas för att skicka och ta emot signaler mellan telefon och basstation. Detta är dock felaktigt.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Används handsfree-sladden som antenn av mobiltelefonen?

Nej, handsfree sladden används inte som antenn. Däremot kan den stråla en del, liksom handen och annat i närheten av den inbyggda antennen. Det beror på att metalltråden i sladden ”plockar upp” strålningen från antennen i telefonen och för den vidare. Men det är INTE så att man matar ut sändareffekt i hörlurssladden!

Det är till stor del ett populärt missförstånd vad gäller strålning via handsfreesladden. Hur mycket det blir beror till största delen hur sladden ligger i förhållande till antennen, hänger sladden nära antennen så blir det mer strålning via sladden.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Internet via optisk fiber – avger det strålning?

Fibern i sig kan inte orsaka något slags problem. I diket utanför fastigheten lägger man en markeringsremsa med två metalltrådar i som används för att kartlägga fibern (som i sig själv är omöjlig att detektera med kabelsökare). Dessa metalltrådar är isolerade och kopplas in bara då man går ut för att mäta in förläggningen på kartor för slutdokumentationen. Under tiden de kartläggning görs (placering av störsändare på markeringstråden med kabelsökare och GPS etc.) så kan möjligen betydande strålning avges, men inte efteråt när allt är på plats.

Det bör också tilläggas att man brukar montera ett fibermodem som egentligen består av flera delar:

 1. En skarvbox från fibern som ligger ute och den som man kopplar in i boxen. Denna skarv brukar svetsas.
 2. I princip är det möjligt att från denna skarvbox gå vidare med fiber genom huset till ett mer lämpligt ställe för resten av utrustningen, men de flesta accepterar att montera rubbet där fibern går in i huset.
 3. Fibermodemet i sig, fiber in och nätverkskabel ut.
  Router. Detta är i princip en switch plus lite mer såsom brandvägg och en trådlös accesspunkt.

Det är själva router-delen som brukar ställa till det. Om man själv står för prylarna är det smartast att dela upp det i en brandvägg och en switch, då slipper man ”inbyggt” WLAN/WiFi. Om man trots allt vill ha möjligheten till WLAN/WiFi så är det bäst att ha den ”lös”, fördelen är då att man kan ha nätverkskabel till några datorer/teven odyl, och sedan sätter man en äggtimer som kan vridas upp någon eller några timmar som går till det trådlösa modemet. Man kan alltså ha det trådlösa normalt avslaget men ändå ha fiber/bredbandet igång. Om man sedan har IP-telefoni eller IP-TV så är det separata lådor, varav IP-telefonen alltid är på medan IP-teven kan slås av – tex. under natten.

För WLAN/WiFi modemet så kan man sätta en dygnstimer som helt enkelt slår av t.ex. mellan 23-08 eller 23-15 eller vad som nu passar ens egna vanor. Exponeringen kan då reduceras till de tider som man faktiskt använder utrusningen.

Självklart rekommenderas dock inte att Wifi används alls.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Kan man få besvär av att tala i mobiltelefon?

Många användare både i Sverige och utomlands har rapporterat att de upplever problem när de talar i mobiltelefon. På en forskningskonferens i Göteborg 16-17 september 1997, summerade John Simpson de mest vanliga problemen:

 • Minne: ”Tom i huvudet”, ”det står still”, förvirring. Oklarhet, minnesproblem, röda tråden försvinner.
 • Värme: Värmekänsla, brännande känsla, lokal vävnadsdöd/hudutslag
 • Hud: Domningar, krypningar, stickningar, hudutslag, kliande.
 • Ögon: Muskelryckningar (ticks), fladdrande ögonlock, dimsyn, brustna blodkärl (ofta i samband med glasögon), synförlust.
 • Öron: Värk i örat, smärta i innerörat, infektioner, tinnitus.

Källa: Ljusglimten 3 1999.

En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa: Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att alla invånare skall få informationsmaterial om möjliga hälsorisker från mobiltelefoner.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vad är mikrovågor och kan de vara skadliga?

Mikrovågor sänds ut från t ex mobiltelefoner och trådlösa datornätverk och är extremt energirika radiovågor, vilket är detsamma som att de svänger med mycket hög frekvens (300-300 000 MHz, där MHz, megahertz, betyder miljoner svängningar per sekund). De ligger i spektrumet mellan radiovågor (ultrakortvåg) och infrarött ljus och har tidigare mest använts till radar och radiolänkar. Numera används de även till mobiltelefoni, men även till mycket annat inom industrin som t.ex. svetsning av plast. Den mest bekanta alstraren av mikrovågor är väl mikrovågsugnen.

Varför kallas de mikrovågor?

Mikro betyder kort eller liten och de kallas mikrovågor därför att våglängden är liten.

Finns det ett samband mellan astma och mikrovågor?

Dr. John Holt i Australien anser även att det finns ett samband mellan radiofrekventa fält och astma. Han anser att mikrovågor från mobiltelefoner förorsakar en dubblering av histaminer. Hans teori är intressant då det inte är de länder med sämst luft som har mest astma, utan de länder med mycket elektronik som har mest astma. Allergiproblemen har ökat i takt med den ”elektromagnetiska nedsmutsningen” även kallad elektrosmog.

Vad har mikrovågor och bekämpningsmedel gemensamt?

Enligt sovjetiska forskare har mikrovågor den effekten att ett enzym, kolinesteras, hämmas, vilket i sin tur ger ett överskott av acetylkolin. Precis så fungerar mycket giftiga bekämpningsmedel av organfosfattyp. Mikrovågor skulle i så fall ha samma typ av verkan som kemisk bekämpningsmedel och kunna ge samma typ av förgiftningssymptom.

Är barn mer känsliga för mikrovågor?

En australiensisk rapport säger att barn absorberar mikrovågor 3,3 gånger mer än en vuxen. Många är därför speciellt oroliga i Australien och kämpar emot att man har sändare till mobiltelefoner nära barndaghem. Om barn verkligen är känsligare (ett barns huvud är mindre och hjärnan kan därför absorbera mer strålning), kan man ifrågasätta lämpligheten av Ericsson och Nokias hårdsatsning på ungdomstelefoner. I Finland har redan 5 procent av alla 6-8 åringar mobiltelefoner. Det har testats mobiltelefoner för småttingar med en stor knapp för mamma och pappa. (Dagens Industri 990623)

En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att man inte skall låta barn använda mobiltelefoner i onödan och att mobiltelefontillverkare inte skall rikta sig till barn som målgrupp.

Hur kan människan skadas av mikrovågor?

Liksom mikrovågor kan värma upp mat, kan mikrovågor värma upp mänskliga celler. Speciellt känsliga organ är ögat och testiklar som kan ”stekas” av mikrovågor, som när äggvita koagulerar. Därför är det olämpligt att använda mobiltelefon nära känsliga organ.

Men även vid lägre exponeringsnivåer, så att det inte blir fråga om uppvärmning (s.k. icke-termisk exponering), finns det biologiska effekter. Därför är det inte omöjligt att människor kan skadas av relativt låg, men långvarig konstant exponering. Vi deltar alla i ett storskaligt experiment.

Människan har inget inbyggt försvarssystem mot mikrovågor. När skadan upptäcks, kan det vara för sent att göra något åt den.

Förorsakar mikrovågor ”stress” ?

En engelsk forskare, David de Pomeroy vid Universitetet i Nottingham, har bestrålat nematodmaskar med mikrovågor. Enligt New Scientist 10 april 1999, anser denne forskare att mikrovågor förorsakar ”stress”. Att mikrovågor förorsakar biokemisk stress stöds, enligt samma tidning, även av den amerikanske forskaren Henry Lai som visat att råttor, som exponerats för mikrovågor producerar ett stresshormon (corticotropin releasing factor). Mikrovågor stör dessutom en nervtransmitter, acetylkolin, som bl.a. är inblandad i minnes- och vakenhetstillstånd.

Henry Lai påpekade, på ett föredrag (Neurovetenskapliga föreningen, Sahlgrenska sjukhuset 990915), att låga mikrovågor har samma stressande effekt, som högt ljud och att den stressande effekten är ackumulerande liksom all annan stress. Att stress kan ha en ackumulerande effekt, stöds av professor Rolf Ekman på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som kommit fram till att långvarig stress leder till förändringar i hjärnan, som även påverkar nervsystem, immunförsvar och hormonbalans. (Arbetsliv i utveckling 2/99).

Kroppen befinner sig i ett kroniskt stresstillstånd när den långvarigt omges av mikrovågor från mobiltelefoner och basstationer och annan elektrosmog. När människor sedan utsätts för inte alltför onormala arbetsbelastningar (i vissa yrken har man alltid arbetat hårt, och förr arbetade man ju på lördag och hade knappast någon semester) vad händer då. I vissa fall kanske resultatet blir s.k. utbrändhet.

Kan man komma undan mikrovågor?

Mobiltelefonmaster monteras nu upp överallt. Snart finns det inga elektromagnetiskt fria zoner någonstans. Många elöverkänsliga tvingas lämna sina hem och bosätta sig i skogen, men även där hotas de av nya master.

Det finns ett nätverk runt hela jordklotet som skall kommunicera med mobiltelefoner enligt följande schema: 1998: IRIDIUM 66 satelliter. 1999: GLOBESTAR 56 satelliter. 2003:TELEDESIC:288 satelliter.(Källa: Illustrerad Vetenskap 7/99).

Radioastronomer klagar över att de inte längre kan lyssna på stjärnor när dessa satelliter lägger en störande matta av mikrovågor över jorden (TIME 12 Juli 1999).

En aktionsgrupp i USA mot mobiltelefonmaster/antenner ger ut en tidning som heter ”No Place To Hide” (‘Ingenstans att Gömma sig’). FEB får kontinuerligt rapporter från personer och grupper i Sverige och utomlands som kämpar mot att nya master byggs i närheten av deras bostäder. Enligt en enkät juli 1999, uppger 48 av FEB: s medlemmar, att de tvingats flytta från sina hem på grund av mobiltelefonsändare.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Är handsfree till mobilen bra?

Många mobiltelefonanvändare som upplever hetta, yrsel eller andra problem, byter ofta till s.k. ”handsfree”: En propp i örat med mikrofon på sladden kopplad till telefonen. Vid användning av s.k. handsfree, bör man, enligt Professor Yngve Hamnerius på Chalmers (SvD 990721) inte ha mobiltelefonen på höften eftersom kroppen absorberar strålning lättare runt midjan.

Bäst är att under användning med handsfree lägga telefonen på ett bord en meter ifrån sig och vända antennen ifrån sig utan att sladden till ”handsfree”-utrustningen ligger mot antennen. En del högfrekvent strålning följer sladden till örat, men strålningen kommer att vara ett par procent av den som erhålles om man håller telefonen direkt mot huvudet.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Wifi-router – placering för minst strålning?

Strålning från en Wifi-router (eller annan trådlös kommunikationsutrustning) beter sig i många avseenden som vanligt synligt ljus (från t ex en lampa). Synligt ljus reflekteras dock effektivt på väggar och andra material, medans strålningen från Wifi-routern i större utsträckning tränger igenom de flesta material, inklusive din kropp.

Det bästa sättet att minska exponeringen är därför att öka avståndet till strålkällan. Strålstyrkan minskar dessutom med kvadraten på avståndet, vilket gör att varje avståndsökning gör stor skillnad.

Man får ofta olika rekommendationer om vad som är bästa placeringen av en Wifi-router. Oftast är dock dessa råd avsedda att ge maximal strålstyrka på den plats där användaren befinner sig. Vill man minska riskerna för att drabbas av ohälsa på grund av strålningen kan det därför vara direkt olämpligt att följa sådana råd.

Elöverkänsligas Riksförbund rekommenderar alltid data/internet-kommunikation via kabel. Om man av någon anledning tvingas använda sig av Wlan/WiFi så bör sådan router placeras så långt från användaren som möjligt samtidigt som funktionaliteten bibehålles. WiFi/Wlan är inte heller en teknik som reglerar uteffekten så det enda som påverkar exponeringen är avståndet (till skillnad mot mobiltelefonin som är mer komplex).

Dessa råd gäller särskilt i skolor och på andra platser är barn vistas, eftersom mycket talar för att barn är extra känsliga för exponering.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Bärbar dator – vilken är bäst?

Det är svårt att ge generella tips när det gäller produkter. Det kommer nya modeller hela tiden och specifikationerna ändras på olika vis.

Det finns dock vissa saker man kan tänka på. Till att börja med avråder vi alltid från trådlös uppkoppling. Det gäller både trådlöst mobilt bredband och trådlöst hemnätverk (Wi-Fi). Avstånd är också alltid bra, dvs ”strålningen” minskar snabbt med avståndet.

Använd t ex externt tangentbord och extern datorskärm kopplad till laptopen och sitt så långt från datorn som möjligt vid användning.

Man mäter olika typer av strålning från t ex en dator. Har datorn trådlösa funktioner så mäter man högfrekventa elektromagnetiska fält, här kan man t ex använda enheten mikrowatt per kvadratmeter (µW/m2). Därtill kommer lågfrekventa magnetfält (nanoTesla, nT) samt elektriska fält (Volt per meter, V/m).


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Skydda sig mot WiFi på arbetsplatsen

Kabelburen uppkoppling är alltid att föredra, kanske finns det ett nätverksuttag någonstans om man letar? På så vis kommer du bort från den värsta exponeringen då den oftast kommer från den egna datorn eller utrustningen man använder.

Om det inte finns möjlighet till kabelburet internet så finns det hybridlösningar, t ex:

http://www.tp-link.com/sa/products/details/cat-14_TL-MR3020.html

Med hjälp av en sådan Ethernet => Wifi-brygga så kan du koppla upp sig mot Wifi samtidigt som den kommunicerande (”strålande”) antennen hamnar längre från din dator, t ex till andra änden av ditt kontor, hotellrum eller liknande.

Hur sitter sändarna (WiFi-router etc) på din arbetsplats? Om du har en sändare nära dig där du sitter kanske du kan flytta till en annan plats/annat rum.

Avskärmning med tyg, metallnät eller färg kan vara en möjlighet men det är i allmänhet mycket svårt att få det bra. Har man inte tillräcklig kunskap så riskerar resultatet att bli en sämre miljö än innan vidtagen åtgärd.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Är en router dålig för elöverkänsliga?

En router har normalt en inbyggd trådlös funktion (Wifi) och en eller flera antenner. Om du stänger av den trådlösa funktionen så bör inte routern orsaka något större problem.

För säkerhets skull kan du stänga av routern då du ej använder den, t ex på natten.

Alla elektroniska apparater ger ifrån sig ett visst mått av elektriska och magnetiska fält och de flesta moderna strömadaptrar ge vissa störningar på elnätet. Men stänger du av den trådlösa delen i routern så bör den inte vara värre än en godtycklig annan elektrisk apparat i hemmet.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Kan man ansluta mobil/surfplatta till internet via kabel?

Genom att ansluta en mobiltelefon eller en läsplatta till internet via en internetkabel (”ethernet”) så kan du surfa även när enheten är i flygläge.

På det sättet slipper du utsättas för den skadliga mikrovågsstrålningen (från WiFi/3G/4G etc) som annars sänds ut från enheten när du surfar, använder internetbaserade appar m.m.  Glöm inte att du även kan stänga av WiFi på din router om du surfar med sladd. Då minimerar du din exponering ytterligare.

De flesta läsplattor och mobiler behöver någon form av adapter för att man ska kunna surfa med sladd. Tyvärr fungerar inte sådan adapter för alla märken och modeller. Du kan söka på nätet efter t ex ”connect iPad ethernet” (byt ut ”iPad” mot din enhet).

Vissa saker som går att göra på en mobiltelefon eller läsplatta går ju även att göra på en dator. Flera appar som t ex Whatsapp och Instagram finns för Windows och Mac OS X. Sök på nätet för mer information.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Hur minskar jag strålningen i sovrummet?

Vi rekommenderar självklart att man minimerar användningen av trådlös utrustning alla dygnets timmar men särskilt på natten när man sover. Ett enkelt sätt att minska förekomsten av strålning i sovmiljön kan vara att koppla alla apparater till en grenkontakt med strömbrytare och att slå av strömbrytaren innan man går och lägger sig. Då riskerar man inte att någon apparat står på stand-by och därmed drar ström i onödan och man minskar även risken för starka elektriska fält m.m. i sovrummet. Även wifi-router och annan eventuell trådlös utrustning kan kopplas till en sådan grenkontakt och stängs därmed av när du bryter strömmen.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Hushållsapparater (4)

Jag mår dåligt av den nya spisen med glashäll. Kan det vara flamskyddsmedel?

Även elöverkänsliga vill ha det snyggt i köket, men en tråkig, enkel spis med järnplattor ger bäst elmiljö, för den saknar transformator. En spis med glaskeramikhäll har alltid en transformator. Den kan vara av den gamla och mindre elaka typen, men nya spisar har en elektronisk transformator som är en känd problemteknik för elöverkänsliga. Transformatorn ger lågspänning till elektroniken som styr temperaturen i värmezonerna på glaskeramikhällen.
Vad ger problem, el- och magnetfält eller flamskyddsmedel? Dra ur stickkontakten till spisen så den blir strömlös. Kvarstår problemen kan man misstänka flamskyddsmedel.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Finns det gränsvärden som bestämmer hur mycket strålning som får avges från elektriska apparater?

Ja, inom EU finns gränsvärden för strålning. Alla elektriska apparater ska därför mätas av tillverkaren eller av importören för att se att de inte överskrider normerna för elektromagnetiska störningar. Mätresultaten offentliggörs dock sällan så om man vill veta hur mycket en viss apparat strålar och inte bara att den klarat en viss norm får man själv ordna med en sådan mätning. Att konstruera en bildskärm eller TV som klarar TCO-normen för bildskärmar är frivilligt.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vilken typ av strykjärn och dammsugare är bäst?

De som saknar elektronik. Strykjärn med automatisk avstängning eller avancerad temperaturreglering gör att varningsklockan ringer. En gammaldags termostat som ger ifrån sig ett svagt klick ska det vara. I dammsugaren ska motorn alltid gå med full fart. Sugkraften ska regleras med lufthål i handtaget, inte med motorns varvtal.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Spis – vilken är bäst?

I en vanlig traditionell el-spisplatta så ligger en metalltråd som blir varm då man skickar ström genom den. I glödlampan är tråden tunn och så extremt het att den lyser, men i spisplattan är det bara värmen man vill åt. Metalltråden designas så att resistansen blir lagom för vårt 50 Hz elsystem och den elektriska effekten som förbrukas blir värme i plattan. Elnätet belastas ”snällt” med en resistiv last (enbart resistans, ingen elektronik). Värmen förs över till kastrullen genom att den står direkt på den varma ytan, konduktion kallas det.

En spishäll har istället en glasskiva och under den sitter metalltrådar som värms till högre temperaturer så att de lyser rött, inte fullt lika varmt som i glödlampan men varmare än i spisplattan. Eftersom det är en glasskiva så förs värmen över genom värmestrålning, dvs. infrarött ljus (och en liten andel synligt rött ljus). Med begreppet ”strålning” menas ju energiöverföring över ett avstånd, och i detta fall är det högst påtagligt, värmen strålar ut från spishällen och värmer kastrullen. Glaset i hällen blir varmt eftersom det inte släpper genom riktigt all värmestrålning. Många spishällar belastar elsystemet resistivt, men kan innehålla steglös effektreglering (dimmer) som stör elsystemet (övertoner, pulser, transienter).

Både spisplattan och vanliga glashällen ger magnetfält som kan vara höga intill, men magnetfälten är skapade direkt av elnätets lågfrekventa 50 Hz sinusvåg. Fälten är låga någon meter ifrån spisen och stör inte elsystemet i huset nämnvärt.

Ström skapar magnetfält, magnetfält kan inducera ström

En induktionsspis skapar värmen direkt i kastrullens botten genom något som kallas induktion. Ett varierande magnetfält flyttar på elektroner i en metall vilket vi kallar för elektrisk ström. Alltså, induktionsspisen skapar ett mycket starkt lokalt högfrekvent magnetfält som i kastrullen inducerar en elektrisk ström, och denna ström skapar sedan värme på samma sätt som i spisplattan – en ström genom en resistans ger värme. Skillnaden är att man för över strömmen genom ett magnetfält! Vi kan likna det med en transformator där ström omvandlas till magnetfält som sedan omvandlas tillbaka till ström (oftast med en annan spänning). Induktionsspisen kan då sägas vara en öppen transformator där ena halvan är ansluten till elnätet (via elektronik) och den andra delen är en kastrull du ställer dit, och kastrullen är samtidigt elförbrukaren (kortsluten metallbit). Kastrullen blir varm.

Förutom magnetfält så skapas en kondensator mellan magnetspolen och kastrullen, detta medför en viss spänningssättning av kastrullen. För någon med pacemaker så är denna spänning, liksom magnetfälten, en faktor som man måste ta hänsyn till.

En 50 Hz transformator som kan föra över flera tusen watt är stor och tung! Nu är det så att en transformator kan göras mindre om man ökar frekvensen, dessutom är det så att ”förlusterna” i kastrullen (som blir nyttovärme) ökar med frekvensen. Därför kan induktionsspisen göras liten och smidig genom att använda högfrekventa magnetfält! Det gör man genom att först ha ett nätaggregat som skapar likström som sedan via en ”inverter” skapar växelström av önskad frekvens som kan driva magnetspolen i induktionshällen. Som vi alla har märkt av så är likriktare (idag alltid switchade) något som stör elsystemet en hel del, och inverter (finns i frekvensomvandlare, effektreglering och driver många motorer i t.ex. värmepumpar) är notoriskt störande! Induktionsspisar innehåller alltså en hel del kraftelektronik som skapar högfrekvent störning, dels i form av fält och radiostörning och dels i form av ”smutsig el”. Det händer att en liten batteriladdare till en dator eller liknande stör ut ett helt hus, om du då tänker dig att istället för några watt så behöver du tusentals watt, då blir svårigheterna med induktionsspisen tydliga. Eländet är att man riskerar att störa elsystemet i hela huset!

Switchfrekvensen är likartad som för lågenergilampor, 20-100 kHz (oftast 25-50 kHz) med totaleffekt upp till 7500 Watt. Fälten och störningarna tenderar att ha en kraftig andel 3e överton och bli amplitudmodulerad med 100 Hz.

Gränsvärden från ICNIRP ”rekommenderar” högst 6,25 µT på 30 cm från en kokzon MED en kastrull av rätt storlek. Med en för liten kastrull kan magnetfälten bli 3,5 ggr så starka jämfört med en korrekt storlek. Magnetfälten inducerar inte bara en ström i kastrullen utan även i dig som står intill spisen. Står man 5 cm från spishällens kant (inte kokzonen utan spisens) så blir den inducerade strömmen i kroppen så pass stor att många hällar faktiskt överskrider ICNIRPs ”rekommendation” för strömtäthet i kroppen, särskilt gäller detta för gravida och barn där strömtätheten blir högre, och många ”professionella” induktionshällar ligger över ICNIRPs ”gränsvärden”. Forskare har konstaterat att ”det inte kan uteslutas att induktionspisar kan störa implanterade elektroniska enheter. Problem har konstaterats för unipolar pacemakers”.

På band II (2-400 kHz) har vi haft kravet på mindre än 25 nT för CRT bildskärmarna på 30 cm. I princip har jag betraktat allt över 2 nT magnetfält på band II som ett problem… Induktionsspisen ger extremt mycket starkare högfrekventa magnetfält då man står nära. Befinner man sig några meter bort är exponeringen från spisen själv lägre men allt större andel kommer då från störningarna spisen skapar på elsystemet i huset.

Slutsatsen är enkel, för elöverkänsliga så är induktionsspis en dålig produkt. Välj gasol om möjligt, traditionell spisplatta eller möjligen infraröd spishäll – men inte induktion.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Belysning (3)

Varför tål inte elöverkänsliga LED-lampor?

Vanliga glödlampor, halogenlampor och LED-lampor är exempel på lampor som inte använder kvicksilver för att skapa ljus. I lysrör och kompaktlysrör (kallas också lågenergilampor) krävs dock kvicksilver i lysröret för att skapa ljus. Förr kunde det också finnas bly i alla lampor, men genom EU:s RoHS-direktiv är bly förbjudet sedan 1 juli 2006. Före det datumet kunde det finnas bly i den lilla klumpen i botten under gängan på glödlamporna.

Många elöverkänsliga tål inte LED-lampor, sannolikt därför att dessa vanligtvis innehåller en elektronisk transformator. Den elektroniska transformatorn släpper fram och stänger av strömmen till lysdioden i LED-lampan. Proceduren kan upprepas upp till 100 000 gånger per sekund och kallas switchning.

Varje gång strömmen släpps fram eller stängs av skapas en transient, en mycket kort och spetsig våg av högre eller lägre spänning längs elledningarna. Styrkan på magnetfälten vid den elektroniska transformatorn ändras i samma snabba takt. Transienternas hastiga förlopp ger en större elektromagnetisk påverkan på omgivningen än den vanliga växelströmmens mycket långsammare förändringar. Eftersom transienter fortplantas i de elektriska ledningarna försämras elmiljön över stora områden. I det fallet skiljer sig inte LED-lamporna från lågenergilamporna som också innehåller teknik för switchning.

Teoretiskt skulle det vara möjligt att bygga en ”snällare” lampa men det vore inte särskilt praktiskt att bygga en sådan lampa med c:a 50 seriekopplade lysdioder och ett motstånd inklusive en likriktarbrygga som likriktar växelströmmen. Visserligen är lysdioderna dioder som också likriktar strömmen men inte så effektivt samt att man får ett 50 Hz flimmer istället för ett 100 Hz flimmer som med likriktarbrygga.

Elektroniska transformatorer finns inte bara i lampor utan i praktiskt taget alla elektroniska prylar som får sin ström från vägguttaget.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Jag tycker vissa batteridrivna LED-lampor inte känns bra. Kan det vara så?

Ja, det kan det. För att strömmen inte ska rusa igenom lysdioden i en LED-lampa och tömma batteriet på några minuter måste den begränsas. Det kan göras på det snälla sättet med ett motstånd som bara släpper fram så mycket ström som behövs för att lysdioden ska lysa med full styrka. Eller på det elaka sättet med korta strömpulser genom lysdioden, så kallad switchteknik.

Vilket sätt som används kan i viss mån avgöras med priset på LED-lampan. Det snälla sättet är billigast. Det elaka sättet kan störa en radio inställd på långvåg eller mellanvåg (LW, MW eller AM) som hålls intill lampan. Testa. Batteridrivna LEDlampor i stavmodell kan ha ett hölje av aluminium som skärmar av störningarna och lampan kan då bli användbar trots att tekniken inuti är elak. Har man otur kan även en LED-lampa med en snäll konstruktion börja dra ström ryckvis när batteriet inte levererar ström i samma takt som lysdioderna förbrukar den. Då ger även den problem. Det är lysdioder som skapar ljus i en LED-lampa.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Hamstra glödlampor?

De som hamstrade glödlampor för fyra år sedan gjorde en bra affär. Då kunde en glödlampa kosta så lite som 3,50. Nu kostar de 15 kronor. Något bättre för elmiljön än glödlampor finns inte. LED-lampor som ska ersätta vanliga glödlampor är inget för elöverkänsliga.

Tidningsartiklar om att lamptillverkarna skulle kringgå glödlampsförbudet genom att göra en liten förändring av glödlampan och sälja den för industriellt bruk visar sig ha dålig täckning när man söker på internet. Lamporna går inte att hitta. Och varför skulle de göras lätt tillgängliga när det är lamptillverkarna som har tryckt på för att utrota glödlampan. I Östasien har vissa länder helt förbjudit försäljning av glödlampor.

EU:s glödlampsförbud innebär att det är förbjudet att tillverka och importera lampor som inte uppfyller EU:s krav på energieffektivitet. Lampor som redan finns i lager inom EU hos tillverkare, grossister och i handeln får säljas. Uppfinner någon en glödlampa som uppfyller EU:s krav får den tillverkas eller importeras och säljas. Glödlampsförbudet har dessutom en rad undantag.

Kraven på energieffektivitet gäller bara lampor för hushållsbruk starkare än 7 watt och som lyser åt alla håll. Undantagna är glödlampor för julgransbelysning, ljusstakar och ugnar, dessutom UV-lampor och lampor som ger riktat eller färgat ljus. Lampor för bilar är också undantagna. Ett förbryllande undantag är halogenlampor med G9- och R7s-sockel. Undantaget motiveras med att de »får vara kvar på marknaden under en begränsad tid eftersom det befintliga lamplagret måste förbrukas«.

R7s är en rörlampa för 230 volt med en rak glödtråd i centrum. Den används bland annat i arbetsbelysning som hantverkare brukade använda innan de gick över till lysrör. Lägsta styrka är 60 watt. G9-lampor är intressanta då man kan köpa en adapter som gör att de kan användas i lamphållare för vanliga glödlampor. Adaptern kan också kompletteras med glasglob som ser ut som en vanlig matt glödlampa. Frågan är vad som kommer att beslutas om dessa lampor vid översynen av glödlampsförbudet som ska göras senast 2014.

2016 genomförs sista fasen i glödlampsförbudet då även halogenlampor i form av vanliga glödlampor måste klara nya hårdare energikrav. Lamptillverkarna räknar med att de inte överlever. Då återstår bara G9 och R7s, GU10 som är en reflektorlampa – om någon vill tillverka dem.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vilka sorters lampor är bäst – de gamla glödlamporna, halogen eller LED?

Gamla vanliga glödlampor och halogenlampor fungerar på samma sätt och elektriska och magnetiska fält blir lika. Lysdioderna i LED-lampor kan inte kopplas direkt till vägguttaget och därför har LED-lampor för 230 volt alltid en transformator. Den är vanligtvis elektronisk och LED-lampor för 230 volt ger därför störningsfält som liknar de som fås från lysrör och kompaktlysrör. Halogenlampor för 12 volt, så kallad lågvoltshalogen, ger inte bättre elmiljö än en glödlampa om de drivs med transformator. Lågvoltshalogen kopplad till en ren likspänning, exempelvis från ett bilbatteri, ger vanligtvis mindre försämring av elmiljön än motsvarande lampor drivna med transformator. LED-lampor för 12 volt kan vara bra eller dåliga. De dåliga innehåller elektronik. Glödlampor och LED-lampor behandlades också i teknikfrågan i Ljusglimten 1/2013.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Om jag har bytt ut alla lågenergilampor mot glödlampor, kan jag då säga att jag har elsanerat en lokal?

Ja, om det är det enda som behöver göras för att elmiljön ska bli bra. Nej, om det finns mer som behöver göras.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Internetuppkoppling (5)

Wifi på 2,4 GHz eller 5 GHz – vad är bäst för hälsan?

Nya WiFi-routrar sänder ofta på både 2,4 GHz och 5 GHz. Man kan ofta välja i inställningarna om man vill använda det ena eller det andra eller båda frekvensbanden.

Eftersom tekniken är ny finns det inte tillräckligt med forskning för att säga vilken av frekvenserna som är skadligast för människor. Det är inte nödvändigtvis så att en högre frekvens ökar risken för påverkan och symtom. Effekt och signalinnehåll är andra faktorer som spelar också roll för möjliga hälsoeffekter.

Vid användning av en högre frekvens får man dock normalt en kortare räckvidd. Därför tillåts en högre effekt på det högre frekvensbandet (5 GHz).

Vissa WiFi-routrar har även en inställning för trådlös uteffekt (Tx power). Man kan prova sig fram och se vad som är den lägsta effekten som ändå ger täckning i de utrymmen som man önskar. Det är dock värt att poängtera att en lägre effekt inte automatiskt innebär en eliminerad risk för hälsoeffekter. Forskning visar nämligen att även mycket svaga signaler i radio- och mikrovågsspektrumet kan påverka celler hos djur och människor.

Som alltid så rekommenderar vi att man använder sig av en trådbunden uppkoppling (dvs nätverkskabel). Upplever man att en trådlöst alternativ är nödvändigt rekommenderas alltid att placera router eller andra trådlösa sändare så långt som möjligt från utrymmen där man vistas mycket, särskilt sovrum och andra utrymmen avsedda för sömn och återhämtning.

Vidare rekommenderas även en strömbrytare/dygnstimer på routern som stänger av routern helt på natten så att man inte utsätts för onödig exponering under sömn. Varför inte även låta routern vara avstängd även på dagen då du är på arbetet? Då skyddar du även eventuella grannar, husdjur m.fl. från att utsättas för onödig mikrovågsstrålning.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Internet via optisk fiber – avger det strålning?

Fibern i sig kan inte orsaka något slags problem. I diket utanför fastigheten lägger man en markeringsremsa med två metalltrådar i som används för att kartlägga fibern (som i sig själv är omöjlig att detektera med kabelsökare). Dessa metalltrådar är isolerade och kopplas in bara då man går ut för att mäta in förläggningen på kartor för slutdokumentationen. Under tiden de kartläggning görs (placering av störsändare på markeringstråden med kabelsökare och GPS etc.) så kan möjligen betydande strålning avges, men inte efteråt när allt är på plats.

Det bör också tilläggas att man brukar montera ett fibermodem som egentligen består av flera delar:

 1. En skarvbox från fibern som ligger ute och den som man kopplar in i boxen. Denna skarv brukar svetsas.
 2. I princip är det möjligt att från denna skarvbox gå vidare med fiber genom huset till ett mer lämpligt ställe för resten av utrustningen, men de flesta accepterar att montera rubbet där fibern går in i huset.
 3. Fibermodemet i sig, fiber in och nätverkskabel ut.
  Router. Detta är i princip en switch plus lite mer såsom brandvägg och en trådlös accesspunkt.

Det är själva router-delen som brukar ställa till det. Om man själv står för prylarna är det smartast att dela upp det i en brandvägg och en switch, då slipper man ”inbyggt” WLAN/WiFi. Om man trots allt vill ha möjligheten till WLAN/WiFi så är det bäst att ha den ”lös”, fördelen är då att man kan ha nätverkskabel till några datorer/teven odyl, och sedan sätter man en äggtimer som kan vridas upp någon eller några timmar som går till det trådlösa modemet. Man kan alltså ha det trådlösa normalt avslaget men ändå ha fiber/bredbandet igång. Om man sedan har IP-telefoni eller IP-TV så är det separata lådor, varav IP-telefonen alltid är på medan IP-teven kan slås av – tex. under natten.

För WLAN/WiFi modemet så kan man sätta en dygnstimer som helt enkelt slår av t.ex. mellan 23-08 eller 23-15 eller vad som nu passar ens egna vanor. Exponeringen kan då reduceras till de tider som man faktiskt använder utrusningen.

Självklart rekommenderas dock inte att Wifi används alls.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Skydda sig mot WiFi på arbetsplatsen

Kabelburen uppkoppling är alltid att föredra, kanske finns det ett nätverksuttag någonstans om man letar? På så vis kommer du bort från den värsta exponeringen då den oftast kommer från den egna datorn eller utrustningen man använder.

Om det inte finns möjlighet till kabelburet internet så finns det hybridlösningar, t ex:

http://www.tp-link.com/sa/products/details/cat-14_TL-MR3020.html

Med hjälp av en sådan Ethernet => Wifi-brygga så kan du koppla upp sig mot Wifi samtidigt som den kommunicerande (”strålande”) antennen hamnar längre från din dator, t ex till andra änden av ditt kontor, hotellrum eller liknande.

Hur sitter sändarna (WiFi-router etc) på din arbetsplats? Om du har en sändare nära dig där du sitter kanske du kan flytta till en annan plats/annat rum.

Avskärmning med tyg, metallnät eller färg kan vara en möjlighet men det är i allmänhet mycket svårt att få det bra. Har man inte tillräcklig kunskap så riskerar resultatet att bli en sämre miljö än innan vidtagen åtgärd.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Är en router dålig för elöverkänsliga?

En router har normalt en inbyggd trådlös funktion (Wifi) och en eller flera antenner. Om du stänger av den trådlösa funktionen så bör inte routern orsaka något större problem.

För säkerhets skull kan du stänga av routern då du ej använder den, t ex på natten.

Alla elektroniska apparater ger ifrån sig ett visst mått av elektriska och magnetiska fält och de flesta moderna strömadaptrar ge vissa störningar på elnätet. Men stänger du av den trådlösa delen i routern så bör den inte vara värre än en godtycklig annan elektrisk apparat i hemmet.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Kan man ansluta mobil/surfplatta till internet via kabel?

Genom att ansluta en mobiltelefon eller en läsplatta till internet via en internetkabel (”ethernet”) så kan du surfa även när enheten är i flygläge.

På det sättet slipper du utsättas för den skadliga mikrovågsstrålningen (från WiFi/3G/4G etc) som annars sänds ut från enheten när du surfar, använder internetbaserade appar m.m.  Glöm inte att du även kan stänga av WiFi på din router om du surfar med sladd. Då minimerar du din exponering ytterligare.

De flesta läsplattor och mobiler behöver någon form av adapter för att man ska kunna surfa med sladd. Tyvärr fungerar inte sådan adapter för alla märken och modeller. Du kan söka på nätet efter t ex ”connect iPad ethernet” (byt ut ”iPad” mot din enhet).

Vissa saker som går att göra på en mobiltelefon eller läsplatta går ju även att göra på en dator. Flera appar som t ex Whatsapp och Instagram finns för Windows och Mac OS X. Sök på nätet för mer information.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Statisk elektricitet (2)

Vad är Statisk Elektricitet och hur undviker man det?

Flicka på studsmatta med håret laddat av statisk elektricitet.
Foto: Pixabay.com

Statisk elektricitet kan uppkomma av flera anledningar. Men i grunden är det då olika material gnids mot varandra och elektroner slits loss från ena ytan och hamnar på den andra. För att statisk elektricitet ska kunna ”byggas upp”, dvs. lagras och öka i styrka krävs ett isolerande material, annars leds laddningen bort snabbt och utjämnas.

Orsaker

Typisk orsak är syntetmaterial, plaster, som gnids och får en allt högre laddning på ytan. Det kan vara syntetmaterial i kläder, eller i golv, stolar, soffor, bilsäten etc.

När man sedan tar i något elektriskt ledande så kan laddningarna flytta på sig och det skapar en ström. Om den strömmen blir stor så laddas det snabbt ur på kort tid. Är det en dålig elektrisk ledare så kan urladdningen ta längre tid.

Smärtan av att ”få en stöt” beror alltså främst på att man samlat på sig laddningar i kläderna. När man sedan tar i något, t.ex. diskbänken, så laddar man ur. Den strömstöten kan kännas mycket obehaglig om den är tillräckligt stark.

Förebygga

En del håller i nycklar eller liknande och tar i diverse prylar i omgivningen för att ladda ur sig utan att det gör ont. Håller du i en metallpryl så kommer urladdningen att ske via all den yta som du håller metallprylen med. Och den koncentrerade strömstöten utgår från en liten del av metallprylen mot omgivningen (t.ex. diskbänken). Detta undviker inte att du blir uppladdad men du kan undvika att urladdningen känns obehaglig.

För att undvika själva uppladdningen så är det två delar: Dels välja naturmaterial som inte alls på samma sätt skapar statiskt elektricitet. Dels se till att inomhusluften inte är alltför torr. En aning luftfuktighet räcker för att den statiska uppladdningen inte ska kunna ske.

Förutom kläder så är det kanske även hårschampo som bidrar, ”flygigt hår” är ju en indikation på statisk uppladdning. Byte till annat schampo eller helt enkelt inte tvätta håret lika ofta kan hjälpa till att slippa den typen av uppladdning.

Lackade trägolv och kanske ännu mer laminatgolv eller plastgolv, är orsaker till statisk elektricitet.

Mätinstrument

Statisk elektricitet som är kraftig är lätt att mäta (Någon som håller på med ESD har sådana mätinstrument. Enklare sådana kan även köpas för en överkomlig peng via t.ex. Farnell.se, Elfa.se odyl).

Först mäter man och sedan försöker man spåra vad som skapar själva uppladdningen. 


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Skor mot statisk elektricitet

Elektriskt ledande skor används för att minska statisk uppladdning. Statisk elektricitet är ett problem för elektronik och andra industriella processer. Genom att använda skor och golvmaterial som är svagt elektriskt ledande kan man leda bort statisk elektricitet innan den blir stark nog att göra skada. (Det tekniska begreppet för problemet och de lösningar man tar fram för att lösa det kallas för ESD-området, vilket kan sägas vara en del av EMC, elektromagnetisk kompatibilitet).

När vi ”får en stöt” så är det en elektrisk *urladdning* som sker på kort tid, och det är det som vi känner. Vad elektriskt ledande skor gör är att låta urladdningen ske långsamt, inte snabbt.

Elöverkänslighet handlar inte primärt om statisk elektricitet, men att statisk uppladdning kan vara besvärande för elöverkänsliga är klart. Det finns inga indikationer att åtgärder som minskar statisk uppladdning också skulle minska elöverkänslighet generellt, men man slipper obehagliga symptom. För de som hade hudproblem från bildskärmar så var det statiska fältet från bildskärmen ett definitivt problem, och urladdning av skärmen minskade hudproblemen.

Det finns ingen anledning att tro att speciella ESD skor skulle vara av någon större nytta för elöverkänsliga, särskilt inte i hemmamiljö. Det är bara om man ofta får stötar som sådana skor skulle kunna vara av någon som helst nytta. Men det är bättre att se över vilka material man har i kläder främst då strumpor, vad man har på golven, samt om man har för torr luft hemma.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Bilar och andra fordon (2)

Elcykel

Vi har fått rapporterat från elöverkänsliga om diverse obehagskänslor vid användning av elcykel. Troligen p.g.a. de höga magnetfälten. Vi rekommenderar därför i första hand elöverkänsliga att använda konventionell cykel.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

 

Vilken bil strålar minst?

Generellt innehåller nyare bilar ofta mer elektonik och komponenter som strålar. T ex så är många nya bilar utrustade med Bluetooth-funktion, som i vissa fall inte går att stänga av. Det bästa är förstås att testa innan man köper, eventuellt både göra mätning med instrument och sedan testköra så att man hinner känna efter hur det känns. Kanske kan man hyra den aktuella bilmodellen någon eller några dagar och hinna använda bilen i realistiska situationer. Nedan är ytterligare tips från en av våra erfarna experter.

Det finns några gamla bilmodeller som är kända för att vara ge ifrån sig särskilt låga strålningsnivåer, utan modifiering. Mercedes diesel från tidigt 80-tal är en bil med mycket låga värden, i stort sett obefintliga fält, och det är den bästa bil du kan köpa vad gäller elmiljön. Mekaniskt är den också mycket hållbar och pålitlig. Hittar man en som inte är rostig har man en bil i många år. Nackdelen är oljebytesintervallen som är lite kortare än på en modetn bil. Den 5-cylindriga modellen (300D) är trevlig att köra och bränslesnål.

Även nyare Mercedes har ganska bra värden, fram till och med 1995 års modell.

Fler modeller som har gott rykte är VW Passat diesel, runt år 2000 och äldre, Skoda diesel av liknande årgång m.fl.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Mobiltelefoner (11)

Bör jag använda mobil/surfplatta när den laddas?

Då laddare till mobiler och surfplattor oftast är av o-jordad typ, så uppstår relativt kraftiga elektriska fält kring enheten när enheten laddas. Dessa elektriska fält kan ofta uppgå till 100 V/m eller mer. Exempel på enkla mätinstrument som kan mäta sådana elektriska fält är Cornet ED88T eller Gigahertz Solutions ME3030B.

Läs gärna mer om hur du surfar säkert här >>

Är det farligt att använda mobiltelefon?

Problemet är att vi vet för lite om farorna. Det är vanligt att användare får huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Bland elöverkänsliga är det vanligt att påslagna mobiltelefoner ger kraftiga symptom. Ordföranden i australiensiska läkarförbundet anser att vi sitter på en ”tidsinställd bomb”. Det finns så pass många varningssignaler, att man bör vara försiktig.

Kan man få Alzheimers sjukdom av mobiltelefonen?

Den mest allvarliga varningssignalen kom från Svenska Dagbladet den 15 september 1999: ”Mobiltelefonens strålning kan göra att gifter lättare tränger in i hjärnan”. Den skyddsbarriär vi människor har (blod-hjärn-barriären) öppnar sig för gifter vid mycket låga nivåer av mikrovågor enligt tre Lundaforskare, Leif Salford, Arne Brun och Bertil Persson.

Skadorna på nervcellerna i hjärnan kan också leda till ett för tidigt åldrande och eventuellt sjukdomar som Parkinsons. ”Inflammerade hjärnceller kan dessutom indirekt kopplas till Alzheimers sjukdom” rapporterade tidningen. I England rapporterade Sunday Mirror intressant nog, året innan att British Telecom blivit stämda av en anställd som anser sig ha blivit senil vid 38 års ålder.

Om mikrovågor kan förorsaka för tidig demens eller Alzheimers sjukdom då är vi illa ute. Samhälle och sjukvård skulle kollapsa om en stor del av den produktiva befolkningen plötsligt skulle bli vårdkrävande dementa patienter istället för skattebetalande kreativa individer som driver samhället framåt.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vad är en app?

Sedan mobiltelefonerna utvecklats till att bli små bärbara datorer har ordet app uppstått. App är en förkortning av applikation som i dessa sammanhang betyder datorprogram. Ett datorprogram ger nya möjligheter och funktioner till en dator. Precis som det finns program för allt möjligt till vanliga datorer finns det en uppsjö av appar för de nya mobilerna. Exempelvis skänker bankerna bort appar så att kunderna kan använda mobilen istället för datorn för att betala räkningarna och det finns en app som förvandlar mobiler till vattenpass.

Appar kan vara aktiva på mobilnätet även då mobilen befinner sig i viloläge. Användaren riskerar att exponeras för okontrollerade mängder strålning i området på kroppen där telefonen förvaras. En mobil i byxfickan kan skada en mans spermier.

För den elöverkänslige innebär aktiva appar att de inte klan förlita sig på sin syn för att identifiera aktiva mobiler och därmed undvika strålningskällan, istället är varje person ett potentiellt funktionshinder samt en risk för hälsa och säkerhet.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Sänder mobiltelefoner när de är avstängda? Kan man bara stänga av WiFi och Bluetooth?

Mobiler sänder inte om de verkligen är avstängda. Mobilanvändare brukar tycka att mobilen är avstängd när ringsignalen är avstängd, men givetvis är det inte så. Om mobilen startades i flygläge är allt trådlöst avstängt men allt annat fungerar
som vanligt. En mobil kan fungera som väckarklocka även när den är avstängd. Totalt avstängd blir den bara om man tar ur batteriet och väntar en timme. De trådlösa anslutningarna WiFi och Bluetooth kan antagligen alltid stängas av eftersom sändarna drar ström och inkräktar på passnings- och samtalstid.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vilken mobiltelefon ska jag välja?

Det korta svaret är att det bästa är att minimera användning av mobil. Prata bara om det är nödvändigt och inga långa samtal, särskilt om du är känslig. Använd aldrig mobilen inuti bilar, tåg, hissar eller andra slutna utrymmen. Om du måste använda mobil så är det bästa att öka avståndet till själva mobilen. Sedan kan bara du själv känna av vilken modell som du känner minst besvär av.

SAR (specific absorption rate) är ett mått på absorberad strålning då man håller telefonen mot skallen, men all strålning avtar med ökat avstånd. Alltså är det allra viktigaste faktiskt att få bort telefonen från kroppen! Handsfree (sladd) är det vanligaste sättet, och man kan då hålla telefonen i handen ut från kroppen eller lägga ifrån sig telefonen en liten bit bort. Det finns butiker som har förlängningskablar för handsfree (t ex Kjell & Co) upp till 5 meters längd, använder man flera sådana kan telefonen placeras på betydande avstånd. Även högtalarfunktionen som många telefoner har ger möjlighet att lägga ifrån sig telefonen.

SAR-värde är ett trubbigt värde som inte ger hela sanningen när det gäller hur mycket en mobil kan påverka din hälsa eller ditt välmående. Hur bra mobilen är på att reglera sin effekt beroende på avstånd till basstation (mobilmast) är exempel på en annan faktor som kan avgöra hur stor effekt som avges i genomsnitt vid användning. Detta avslöjas ej av SAR-värdet. Det kan också finnas andra skillnader i hur mobilen sänder ut signalerna som skiljer olika modeller från varandra och som kan spela roll i sammanhanget.

Därmed inte sagt att SAR-värdet inte går att använda som ledtråd, men det ger inte hela sanningen vilket är viktigt att känna till.

När det gäller så kallade smartphones, så kan man inte säga generellt att den skulle vara bättre. Tvärtom finns en risk med smartphones så de ofta har internet/datatrafik påslagen vilket ofta leder till en mycket större mängd signaler som skickas och tas emot, då den ofta kollar efter nya meddelanden, nyheter, väder, m.m. (beroende på vilka ”appar” som finns installerade i telefonen).

Stänger man emellertid av datatrafiken på en smartphone (ikon eller menyval), så minimerar man den strålning som sänds ut till de tillfällen då man skickar sms eller ringer, samt till några enstaka ”handskakningar” som telefonen gör mot basstationen då och då. Detta innebär att telefonen beter sig mer som en ”vanlig” mobiltelefon, som inte har internet.

Förutom mobilens strålning som radiotrafiken innebär så finns även diverse elektronik, inte minst en bildskärm, som kan störa en del på korta avstånd. Det är inte att rekommendera att trycka en bärbar dator mot skallen, men det är exakt det man gör med mobilen. Hur mycket elektroniken i övrigt stör kan variera mycket mellan olika fabrikat och modeller – även om SAR vore exakt lika.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Minskar handsfree med bluetooth exponeringen för strålning?

Sannolikt inte! En bluetooth-snäcka som sätts vid/i örat kommer stråla i dess direkta närhet. Många gånger kan bluetooth handsfree utsätta användaren för en högre strålnivå vid huvudet vid samtal än om denne hållit telefonen direkt mot huvudet (beroende på telefonens förmåga att effektreglera samt avståndet till basstationen/mobilmasten). Bluetooth skickar dessutom signaler mellan mobil och handsfree även då inget samtal pågår, vilket leder till en konstant exponering.

Även om handsfree med sladd till viss del kan leda en del av strålningen från mobilen till örat/huvudet, så är denna effekt många gånger lägre än om du använder bluetooth eller har mobiltelefonen direkt mot huvudet vid samtal.

Ibland råder en missuppfattningen att handsfree-sladden skulle användas som antenn av telefonen, dvs att den skulle användas för att skicka och ta emot signaler mellan telefon och basstation. Detta är dock felaktigt.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Används handsfree-sladden som antenn av mobiltelefonen?

Nej, handsfree sladden används inte som antenn. Däremot kan den stråla en del, liksom handen och annat i närheten av den inbyggda antennen. Det beror på att metalltråden i sladden ”plockar upp” strålningen från antennen i telefonen och för den vidare. Men det är INTE så att man matar ut sändareffekt i hörlurssladden!

Det är till stor del ett populärt missförstånd vad gäller strålning via handsfreesladden. Hur mycket det blir beror till största delen hur sladden ligger i förhållande till antennen, hänger sladden nära antennen så blir det mer strålning via sladden.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Kan man få besvär av att tala i mobiltelefon?

Många användare både i Sverige och utomlands har rapporterat att de upplever problem när de talar i mobiltelefon. På en forskningskonferens i Göteborg 16-17 september 1997, summerade John Simpson de mest vanliga problemen:

 • Minne: ”Tom i huvudet”, ”det står still”, förvirring. Oklarhet, minnesproblem, röda tråden försvinner.
 • Värme: Värmekänsla, brännande känsla, lokal vävnadsdöd/hudutslag
 • Hud: Domningar, krypningar, stickningar, hudutslag, kliande.
 • Ögon: Muskelryckningar (ticks), fladdrande ögonlock, dimsyn, brustna blodkärl (ofta i samband med glasögon), synförlust.
 • Öron: Värk i örat, smärta i innerörat, infektioner, tinnitus.

Källa: Ljusglimten 3 1999.

En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa: Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att alla invånare skall få informationsmaterial om möjliga hälsorisker från mobiltelefoner.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vad är mikrovågor och kan de vara skadliga?

Mikrovågor sänds ut från t ex mobiltelefoner och trådlösa datornätverk och är extremt energirika radiovågor, vilket är detsamma som att de svänger med mycket hög frekvens (300-300 000 MHz, där MHz, megahertz, betyder miljoner svängningar per sekund). De ligger i spektrumet mellan radiovågor (ultrakortvåg) och infrarött ljus och har tidigare mest använts till radar och radiolänkar. Numera används de även till mobiltelefoni, men även till mycket annat inom industrin som t.ex. svetsning av plast. Den mest bekanta alstraren av mikrovågor är väl mikrovågsugnen.

Varför kallas de mikrovågor?

Mikro betyder kort eller liten och de kallas mikrovågor därför att våglängden är liten.

Finns det ett samband mellan astma och mikrovågor?

Dr. John Holt i Australien anser även att det finns ett samband mellan radiofrekventa fält och astma. Han anser att mikrovågor från mobiltelefoner förorsakar en dubblering av histaminer. Hans teori är intressant då det inte är de länder med sämst luft som har mest astma, utan de länder med mycket elektronik som har mest astma. Allergiproblemen har ökat i takt med den ”elektromagnetiska nedsmutsningen” även kallad elektrosmog.

Vad har mikrovågor och bekämpningsmedel gemensamt?

Enligt sovjetiska forskare har mikrovågor den effekten att ett enzym, kolinesteras, hämmas, vilket i sin tur ger ett överskott av acetylkolin. Precis så fungerar mycket giftiga bekämpningsmedel av organfosfattyp. Mikrovågor skulle i så fall ha samma typ av verkan som kemisk bekämpningsmedel och kunna ge samma typ av förgiftningssymptom.

Är barn mer känsliga för mikrovågor?

En australiensisk rapport säger att barn absorberar mikrovågor 3,3 gånger mer än en vuxen. Många är därför speciellt oroliga i Australien och kämpar emot att man har sändare till mobiltelefoner nära barndaghem. Om barn verkligen är känsligare (ett barns huvud är mindre och hjärnan kan därför absorbera mer strålning), kan man ifrågasätta lämpligheten av Ericsson och Nokias hårdsatsning på ungdomstelefoner. I Finland har redan 5 procent av alla 6-8 åringar mobiltelefoner. Det har testats mobiltelefoner för småttingar med en stor knapp för mamma och pappa. (Dagens Industri 990623)

En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att man inte skall låta barn använda mobiltelefoner i onödan och att mobiltelefontillverkare inte skall rikta sig till barn som målgrupp.

Hur kan människan skadas av mikrovågor?

Liksom mikrovågor kan värma upp mat, kan mikrovågor värma upp mänskliga celler. Speciellt känsliga organ är ögat och testiklar som kan ”stekas” av mikrovågor, som när äggvita koagulerar. Därför är det olämpligt att använda mobiltelefon nära känsliga organ.

Men även vid lägre exponeringsnivåer, så att det inte blir fråga om uppvärmning (s.k. icke-termisk exponering), finns det biologiska effekter. Därför är det inte omöjligt att människor kan skadas av relativt låg, men långvarig konstant exponering. Vi deltar alla i ett storskaligt experiment.

Människan har inget inbyggt försvarssystem mot mikrovågor. När skadan upptäcks, kan det vara för sent att göra något åt den.

Förorsakar mikrovågor ”stress” ?

En engelsk forskare, David de Pomeroy vid Universitetet i Nottingham, har bestrålat nematodmaskar med mikrovågor. Enligt New Scientist 10 april 1999, anser denne forskare att mikrovågor förorsakar ”stress”. Att mikrovågor förorsakar biokemisk stress stöds, enligt samma tidning, även av den amerikanske forskaren Henry Lai som visat att råttor, som exponerats för mikrovågor producerar ett stresshormon (corticotropin releasing factor). Mikrovågor stör dessutom en nervtransmitter, acetylkolin, som bl.a. är inblandad i minnes- och vakenhetstillstånd.

Henry Lai påpekade, på ett föredrag (Neurovetenskapliga föreningen, Sahlgrenska sjukhuset 990915), att låga mikrovågor har samma stressande effekt, som högt ljud och att den stressande effekten är ackumulerande liksom all annan stress. Att stress kan ha en ackumulerande effekt, stöds av professor Rolf Ekman på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som kommit fram till att långvarig stress leder till förändringar i hjärnan, som även påverkar nervsystem, immunförsvar och hormonbalans. (Arbetsliv i utveckling 2/99).

Kroppen befinner sig i ett kroniskt stresstillstånd när den långvarigt omges av mikrovågor från mobiltelefoner och basstationer och annan elektrosmog. När människor sedan utsätts för inte alltför onormala arbetsbelastningar (i vissa yrken har man alltid arbetat hårt, och förr arbetade man ju på lördag och hade knappast någon semester) vad händer då. I vissa fall kanske resultatet blir s.k. utbrändhet.

Kan man komma undan mikrovågor?

Mobiltelefonmaster monteras nu upp överallt. Snart finns det inga elektromagnetiskt fria zoner någonstans. Många elöverkänsliga tvingas lämna sina hem och bosätta sig i skogen, men även där hotas de av nya master.

Det finns ett nätverk runt hela jordklotet som skall kommunicera med mobiltelefoner enligt följande schema: 1998: IRIDIUM 66 satelliter. 1999: GLOBESTAR 56 satelliter. 2003:TELEDESIC:288 satelliter.(Källa: Illustrerad Vetenskap 7/99).

Radioastronomer klagar över att de inte längre kan lyssna på stjärnor när dessa satelliter lägger en störande matta av mikrovågor över jorden (TIME 12 Juli 1999).

En aktionsgrupp i USA mot mobiltelefonmaster/antenner ger ut en tidning som heter ”No Place To Hide” (‘Ingenstans att Gömma sig’). FEB får kontinuerligt rapporter från personer och grupper i Sverige och utomlands som kämpar mot att nya master byggs i närheten av deras bostäder. Enligt en enkät juli 1999, uppger 48 av FEB: s medlemmar, att de tvingats flytta från sina hem på grund av mobiltelefonsändare.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Är handsfree till mobilen bra?

Många mobiltelefonanvändare som upplever hetta, yrsel eller andra problem, byter ofta till s.k. ”handsfree”: En propp i örat med mikrofon på sladden kopplad till telefonen. Vid användning av s.k. handsfree, bör man, enligt Professor Yngve Hamnerius på Chalmers (SvD 990721) inte ha mobiltelefonen på höften eftersom kroppen absorberar strålning lättare runt midjan.

Bäst är att under användning med handsfree lägga telefonen på ett bord en meter ifrån sig och vända antennen ifrån sig utan att sladden till ”handsfree”-utrustningen ligger mot antennen. En del högfrekvent strålning följer sladden till örat, men strålningen kommer att vara ett par procent av den som erhålles om man håller telefonen direkt mot huvudet.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Kan man ansluta mobil/surfplatta till internet via kabel?

Genom att ansluta en mobiltelefon eller en läsplatta till internet via en internetkabel (”ethernet”) så kan du surfa även när enheten är i flygläge.

På det sättet slipper du utsättas för den skadliga mikrovågsstrålningen (från WiFi/3G/4G etc) som annars sänds ut från enheten när du surfar, använder internetbaserade appar m.m.  Glöm inte att du även kan stänga av WiFi på din router om du surfar med sladd. Då minimerar du din exponering ytterligare.

De flesta läsplattor och mobiler behöver någon form av adapter för att man ska kunna surfa med sladd. Tyvärr fungerar inte sådan adapter för alla märken och modeller. Du kan söka på nätet efter t ex ”connect iPad ethernet” (byt ut ”iPad” mot din enhet).

Vissa saker som går att göra på en mobiltelefon eller läsplatta går ju även att göra på en dator. Flera appar som t ex Whatsapp och Instagram finns för Windows och Mac OS X. Sök på nätet för mer information.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Betalningslösningar (1)

Nya ”kontaktlösa” bank-/betalkort

Denna typ av kort använder normalt NFC, dvs ”närfältskommunikation”. NFC
använder 13,556MHz som arbetsfrekvens.

Eftersom kortet inte har något eget batteri måste energi tillföras
utifrån, dvs kortet sänder inte om du inte är nära en NFC-terminal av
något slag.

Den aktiva räckvidden är liten ca 20 cm, men en kommunikation mellan kort
och terminal kan avlyssnas på 1-10m avstånd.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Elmätare (1)

Elmätare med trådlös överföring (860 MHz)

Nackdelen med mobilnäten känner vi till, men samtidigt är basstationerna redan utplacerade och igång, samt att mobiler sänder då det behövs. Det kostar att skicka SMS eller data via mobilnäten vilket innebär en restriktion på hur ofta man avläser elmätarna. Typiskt några gånger per månad.

Nackdelen med det system som avses här på 860 MHz bandet är att själva användningen inte kostar företaget något, dvs. de kan själva fritt välja hur mycket trafik de vill eller klarar av. Systemet är enklare och dummare än mobilnät och därför kommer sändarna alltid vara på. Utan att ha mätt på något sådant system är min bedömning att exponeringen faktiskt kan bli högre än motsvarande mobilnätslösning. Frekvensen är i princip detsamma och uteffekten torde vara tillräcklig för kommunikation på relativt stora avstånd, signalen måste nå en uppsamlare, typiskt vid transformatorstationen. Avläsning kan ske många gånger per dygn, timvis mätning förekommer.

Troligen är inte tekniken i sig tillräcklig för att utgöra skillnad mellan okej och obeboelig bostad, men en försämring innebär det i vart fall.

Men det är absolut en smart ide att ta fasta på det erbjudandet, att gamla mätaren visserligen byts ut men att den nya mätaren inte ansluts till radiosändaren utan du fortsätter att läsa av manuellt. Då har man en ny mätare men fortfarande manuell avläsning, och man slipper exponeringen från radiosändaren.

Orsaken att elleverantören ändå vill byta mätare är insikten att det knappt finns ”linjära” laster kvar (typ glödlampor), och det innebär att man vill ha nya elmätare som klarar av att mäta och debitera elförbrukning av det nya slaget. Det handlar krasst om pengar. Många har rapporterat att de tycker elräkningen gått upp efter bytet av elmätare, vilket egentligen betyder att elleverantören nu klarar av att mäta och ta betalt även för den moderna teknikens sätt att belasta elsystemet.

Jag ser ingen vits i att vara skrämd av teknikbytet. Men som sagt var, kör på linjen ”okej att byta till ny mätare, men ingen radiosändare tack, och jag vill läsa av manuellt”.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Trådlösa datornätverk (Wi-Fi) (6)

Wifi på 2,4 GHz eller 5 GHz – vad är bäst för hälsan?

Nya WiFi-routrar sänder ofta på både 2,4 GHz och 5 GHz. Man kan ofta välja i inställningarna om man vill använda det ena eller det andra eller båda frekvensbanden.

Eftersom tekniken är ny finns det inte tillräckligt med forskning för att säga vilken av frekvenserna som är skadligast för människor. Det är inte nödvändigtvis så att en högre frekvens ökar risken för påverkan och symtom. Effekt och signalinnehåll är andra faktorer som spelar också roll för möjliga hälsoeffekter.

Vid användning av en högre frekvens får man dock normalt en kortare räckvidd. Därför tillåts en högre effekt på det högre frekvensbandet (5 GHz).

Vissa WiFi-routrar har även en inställning för trådlös uteffekt (Tx power). Man kan prova sig fram och se vad som är den lägsta effekten som ändå ger täckning i de utrymmen som man önskar. Det är dock värt att poängtera att en lägre effekt inte automatiskt innebär en eliminerad risk för hälsoeffekter. Forskning visar nämligen att även mycket svaga signaler i radio- och mikrovågsspektrumet kan påverka celler hos djur och människor.

Som alltid så rekommenderar vi att man använder sig av en trådbunden uppkoppling (dvs nätverkskabel). Upplever man att en trådlöst alternativ är nödvändigt rekommenderas alltid att placera router eller andra trådlösa sändare så långt som möjligt från utrymmen där man vistas mycket, särskilt sovrum och andra utrymmen avsedda för sömn och återhämtning.

Vidare rekommenderas även en strömbrytare/dygnstimer på routern som stänger av routern helt på natten så att man inte utsätts för onödig exponering under sömn. Varför inte även låta routern vara avstängd även på dagen då du är på arbetet? Då skyddar du även eventuella grannar, husdjur m.fl. från att utsättas för onödig mikrovågsstrålning.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Vad är mikrovågor och kan de vara skadliga?

Mikrovågor sänds ut från t ex mobiltelefoner och trådlösa datornätverk och är extremt energirika radiovågor, vilket är detsamma som att de svänger med mycket hög frekvens (300-300 000 MHz, där MHz, megahertz, betyder miljoner svängningar per sekund). De ligger i spektrumet mellan radiovågor (ultrakortvåg) och infrarött ljus och har tidigare mest använts till radar och radiolänkar. Numera används de även till mobiltelefoni, men även till mycket annat inom industrin som t.ex. svetsning av plast. Den mest bekanta alstraren av mikrovågor är väl mikrovågsugnen.

Varför kallas de mikrovågor?

Mikro betyder kort eller liten och de kallas mikrovågor därför att våglängden är liten.

Finns det ett samband mellan astma och mikrovågor?

Dr. John Holt i Australien anser även att det finns ett samband mellan radiofrekventa fält och astma. Han anser att mikrovågor från mobiltelefoner förorsakar en dubblering av histaminer. Hans teori är intressant då det inte är de länder med sämst luft som har mest astma, utan de länder med mycket elektronik som har mest astma. Allergiproblemen har ökat i takt med den ”elektromagnetiska nedsmutsningen” även kallad elektrosmog.

Vad har mikrovågor och bekämpningsmedel gemensamt?

Enligt sovjetiska forskare har mikrovågor den effekten att ett enzym, kolinesteras, hämmas, vilket i sin tur ger ett överskott av acetylkolin. Precis så fungerar mycket giftiga bekämpningsmedel av organfosfattyp. Mikrovågor skulle i så fall ha samma typ av verkan som kemisk bekämpningsmedel och kunna ge samma typ av förgiftningssymptom.

Är barn mer känsliga för mikrovågor?

En australiensisk rapport säger att barn absorberar mikrovågor 3,3 gånger mer än en vuxen. Många är därför speciellt oroliga i Australien och kämpar emot att man har sändare till mobiltelefoner nära barndaghem. Om barn verkligen är känsligare (ett barns huvud är mindre och hjärnan kan därför absorbera mer strålning), kan man ifrågasätta lämpligheten av Ericsson och Nokias hårdsatsning på ungdomstelefoner. I Finland har redan 5 procent av alla 6-8 åringar mobiltelefoner. Det har testats mobiltelefoner för småttingar med en stor knapp för mamma och pappa. (Dagens Industri 990623)

En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att man inte skall låta barn använda mobiltelefoner i onödan och att mobiltelefontillverkare inte skall rikta sig till barn som målgrupp.

Hur kan människan skadas av mikrovågor?

Liksom mikrovågor kan värma upp mat, kan mikrovågor värma upp mänskliga celler. Speciellt känsliga organ är ögat och testiklar som kan ”stekas” av mikrovågor, som när äggvita koagulerar. Därför är det olämpligt att använda mobiltelefon nära känsliga organ.

Men även vid lägre exponeringsnivåer, så att det inte blir fråga om uppvärmning (s.k. icke-termisk exponering), finns det biologiska effekter. Därför är det inte omöjligt att människor kan skadas av relativt låg, men långvarig konstant exponering. Vi deltar alla i ett storskaligt experiment.

Människan har inget inbyggt försvarssystem mot mikrovågor. När skadan upptäcks, kan det vara för sent att göra något åt den.

Förorsakar mikrovågor ”stress” ?

En engelsk forskare, David de Pomeroy vid Universitetet i Nottingham, har bestrålat nematodmaskar med mikrovågor. Enligt New Scientist 10 april 1999, anser denne forskare att mikrovågor förorsakar ”stress”. Att mikrovågor förorsakar biokemisk stress stöds, enligt samma tidning, även av den amerikanske forskaren Henry Lai som visat att råttor, som exponerats för mikrovågor producerar ett stresshormon (corticotropin releasing factor). Mikrovågor stör dessutom en nervtransmitter, acetylkolin, som bl.a. är inblandad i minnes- och vakenhetstillstånd.

Henry Lai påpekade, på ett föredrag (Neurovetenskapliga föreningen, Sahlgrenska sjukhuset 990915), att låga mikrovågor har samma stressande effekt, som högt ljud och att den stressande effekten är ackumulerande liksom all annan stress. Att stress kan ha en ackumulerande effekt, stöds av professor Rolf Ekman på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, som kommit fram till att långvarig stress leder till förändringar i hjärnan, som även påverkar nervsystem, immunförsvar och hormonbalans. (Arbetsliv i utveckling 2/99).

Kroppen befinner sig i ett kroniskt stresstillstånd när den långvarigt omges av mikrovågor från mobiltelefoner och basstationer och annan elektrosmog. När människor sedan utsätts för inte alltför onormala arbetsbelastningar (i vissa yrken har man alltid arbetat hårt, och förr arbetade man ju på lördag och hade knappast någon semester) vad händer då. I vissa fall kanske resultatet blir s.k. utbrändhet.

Kan man komma undan mikrovågor?

Mobiltelefonmaster monteras nu upp överallt. Snart finns det inga elektromagnetiskt fria zoner någonstans. Många elöverkänsliga tvingas lämna sina hem och bosätta sig i skogen, men även där hotas de av nya master.

Det finns ett nätverk runt hela jordklotet som skall kommunicera med mobiltelefoner enligt följande schema: 1998: IRIDIUM 66 satelliter. 1999: GLOBESTAR 56 satelliter. 2003:TELEDESIC:288 satelliter.(Källa: Illustrerad Vetenskap 7/99).

Radioastronomer klagar över att de inte längre kan lyssna på stjärnor när dessa satelliter lägger en störande matta av mikrovågor över jorden (TIME 12 Juli 1999).

En aktionsgrupp i USA mot mobiltelefonmaster/antenner ger ut en tidning som heter ”No Place To Hide” (‘Ingenstans att Gömma sig’). FEB får kontinuerligt rapporter från personer och grupper i Sverige och utomlands som kämpar mot att nya master byggs i närheten av deras bostäder. Enligt en enkät juli 1999, uppger 48 av FEB: s medlemmar, att de tvingats flytta från sina hem på grund av mobiltelefonsändare.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Wifi-router – placering för minst strålning?

Strålning från en Wifi-router (eller annan trådlös kommunikationsutrustning) beter sig i många avseenden som vanligt synligt ljus (från t ex en lampa). Synligt ljus reflekteras dock effektivt på väggar och andra material, medans strålningen från Wifi-routern i större utsträckning tränger igenom de flesta material, inklusive din kropp.

Det bästa sättet att minska exponeringen är därför att öka avståndet till strålkällan. Strålstyrkan minskar dessutom med kvadraten på avståndet, vilket gör att varje avståndsökning gör stor skillnad.

Man får ofta olika rekommendationer om vad som är bästa placeringen av en Wifi-router. Oftast är dock dessa råd avsedda att ge maximal strålstyrka på den plats där användaren befinner sig. Vill man minska riskerna för att drabbas av ohälsa på grund av strålningen kan det därför vara direkt olämpligt att följa sådana råd.

Elöverkänsligas Riksförbund rekommenderar alltid data/internet-kommunikation via kabel. Om man av någon anledning tvingas använda sig av Wlan/WiFi så bör sådan router placeras så långt från användaren som möjligt samtidigt som funktionaliteten bibehålles. WiFi/Wlan är inte heller en teknik som reglerar uteffekten så det enda som påverkar exponeringen är avståndet (till skillnad mot mobiltelefonin som är mer komplex).

Dessa råd gäller särskilt i skolor och på andra platser är barn vistas, eftersom mycket talar för att barn är extra känsliga för exponering.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Skydda sig mot WiFi på arbetsplatsen

Kabelburen uppkoppling är alltid att föredra, kanske finns det ett nätverksuttag någonstans om man letar? På så vis kommer du bort från den värsta exponeringen då den oftast kommer från den egna datorn eller utrustningen man använder.

Om det inte finns möjlighet till kabelburet internet så finns det hybridlösningar, t ex:

http://www.tp-link.com/sa/products/details/cat-14_TL-MR3020.html

Med hjälp av en sådan Ethernet => Wifi-brygga så kan du koppla upp sig mot Wifi samtidigt som den kommunicerande (”strålande”) antennen hamnar längre från din dator, t ex till andra änden av ditt kontor, hotellrum eller liknande.

Hur sitter sändarna (WiFi-router etc) på din arbetsplats? Om du har en sändare nära dig där du sitter kanske du kan flytta till en annan plats/annat rum.

Avskärmning med tyg, metallnät eller färg kan vara en möjlighet men det är i allmänhet mycket svårt att få det bra. Har man inte tillräcklig kunskap så riskerar resultatet att bli en sämre miljö än innan vidtagen åtgärd.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Är en router dålig för elöverkänsliga?

En router har normalt en inbyggd trådlös funktion (Wifi) och en eller flera antenner. Om du stänger av den trådlösa funktionen så bör inte routern orsaka något större problem.

För säkerhets skull kan du stänga av routern då du ej använder den, t ex på natten.

Alla elektroniska apparater ger ifrån sig ett visst mått av elektriska och magnetiska fält och de flesta moderna strömadaptrar ge vissa störningar på elnätet. Men stänger du av den trådlösa delen i routern så bör den inte vara värre än en godtycklig annan elektrisk apparat i hemmet.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Kan man ansluta mobil/surfplatta till internet via kabel?

Genom att ansluta en mobiltelefon eller en läsplatta till internet via en internetkabel (”ethernet”) så kan du surfa även när enheten är i flygläge.

På det sättet slipper du utsättas för den skadliga mikrovågsstrålningen (från WiFi/3G/4G etc) som annars sänds ut från enheten när du surfar, använder internetbaserade appar m.m.  Glöm inte att du även kan stänga av WiFi på din router om du surfar med sladd. Då minimerar du din exponering ytterligare.

De flesta läsplattor och mobiler behöver någon form av adapter för att man ska kunna surfa med sladd. Tyvärr fungerar inte sådan adapter för alla märken och modeller. Du kan söka på nätet efter t ex ”connect iPad ethernet” (byt ut ”iPad” mot din enhet).

Vissa saker som går att göra på en mobiltelefon eller läsplatta går ju även att göra på en dator. Flera appar som t ex Whatsapp och Instagram finns för Windows och Mac OS X. Sök på nätet för mer information.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Mobilsändare och master (1)

Är det farligt att bo nära en mobiltelefonsändare/mast?

I Aftonbladet den 4 mars 1999, berättar man om ett hus högst upp på Hantverkaregatan i Stockholm, där människor drabbats av plötslig och oförklarlig sjukdom (bl.a. yrsel, hjärtfel och stickningar) efter det att 2 basstationer monterats på huset bredvid. Efter mätning visade det sig att strålningen låg ”tusen gången högre än normalt”.

Det är mycket möjligt att konstant (kronisk) exponering av mikrovågor kan ha negativ påverkan på människors hälsa. Det finns därför god anledning att vara försiktig. Många böcker och artiklar nämner att amerikanska ambassaden i Moskva under en längre tid blev bestrålad med relativt låga nivåer av mikrovågor i avlyssningssyfte. Trots de låga nivåerna blev ett stort antal av de anställda drabbade av cancer i olika former. Sedermera installerades ett skydd (metallnät) mot dessa mikrovågor utanför huset.(Alasdair Philips: Living With Electricity ISBN:0 9524503 0 5).

En oberoende expert panel för utvärdering av hälsorisker från mobiltelefoner utsedd av engelska regeringen ( källa Microwave News maj / juni 2000) rekommenderar att basstationer /mobiltelefonantenner nära skolor inte skall låta den maximala strålningen träffa skolan eller skolgården utan skolans eller föräldrarnas tillstånd. Det är uppenbart att man anar risker även om forskningsläget är oklart.

Är det farligt att ha en mobiltelefonantenn på taket?

Professor Yngve Hamnerius på Chalmers (GP 990721) har gjort mätningar på tak och funnit att nivåerna är ”låga” i huset under antennen och att risken är större att få mer strålning från närliggande antenner riktade mot huset.

Från antennen på taket går ledningar till exempelvis en basstation i källaren. Placeringen hålls oftast hemlig. En hyresgäst vet kanske inte om de är direkt granne med basstationen eller inte. Frågan är om man som hyresgäst är intresserad av att bli utsatt för ofrivillig och konstant exponering av ”låga” doser av mikrovågor, i all synnerhet som Telias sakkunnige Kjell Hansson Mild erkänner att ”det uppenbart finns biologiska effekter även av svaga mikrovågor” (Calling 3 1997) Vågar man chansa på att den kontinuerliga ”låga” exponeringen verkligen är ”ofarlig”? Varför exponeras över huvud taget?

Och hur ofarlig är den ”låga” exponeringen när man läser Svenska dagbladet rapportering att mobiltelefoners strålning kan öppna hjärnan för gifter och: ”att små mikrovågseffekter tycks påverka hjärnan…strålning från mobiltelefonens bassystem skulle därför räcka för att påverka hjärnan.”. SvD 990915.

Så här beskriver en person I USA hur det känns att ha trettio antenner på taket:

Jag bor i hus som är en statlig byggnad. Det är på 21 våningar och jag bor på den 20:e. Jag flyttade in för lite över ett år sedan. Det finns omkring 30-40 mobil-master, mikrovågslänkar och annan radioutrustning på taket.

Sedan jag flyttade in har jag kronisk sömnlöshet, huvudvärk, suddig syn, koncentrationssvårigheter, känner mig ängslig, problem med muskler och ligamentbildning (jag klarar inte längre behandling av chiropraktor) och min TV är konstant störd, vilket visar att dessa vågor även påverkar omgivningen. Jag har också haft raseriutbrott och plötsliga självmordstankar utan särskilda anledningar och så snart jag lämnar byggnaden och är någon annanstans, känner jag mig normal och bra. Jag är energisk, är målmedveten och känner mig duglig. Här känner jag mig som en grönsak och jag får väldigt lite gjort.

I november besökte jag min syster i en månad och hade inga symptom. Så snart jag återvände fick jag tillbaka symptomen. Jag har just återvänd från ytterligare en månads frånvaro över jul och inom 12 timmar kände jag av sömnlöshet, två kraftiga näsblödningar, jag har haft svår huvudvärk non-stop, smärtor i tarmen, suddig blick, känt mig ängslig, okontrollerade gråtattacker utan anledning, trötthet och depression för att nämna några symptom. I går natt, som var min andra natt efter hemkomsten, gick jag omkring mellan 3 och 5. Jag kände mig så störd att jag måste gå ut. Jag vet att det inte är inbillning. Något hemskt händer.

Dalana MCaren
Surrey, British Columbia, USA (Från tidningen ‘No Place to Hide.’ Våren 2000)

Kan man skadas av en mobiltelefonantenn som sitter på fasaden utanför lägenheten?

En artikelserie i Norrköpings Tidningar (finns även att läsa under artiklar på FEB:s hemsida www.feb.se) beskriver hur en svensk elitspelare i bowling och hans familj blev sjuka av en antenn utanför lägenheten. Han fick själv bekosta en mätning som visade att antennen var felriktad. Familjen hade blivit exponerad för extremt höga doser och flyttade till slut. Mannen i familjen hann bli så överkänslig för mikrovågor, att han inte kan vistas utomhus, utan tvingas tillbringa all sin tid i ett skyddsrum under jord där mikrovågor har svårt att nå.

Hyresgästföreningen kräver nu för första gången en värd på återbetalning av hyrespengar för att hyresgästen haft en mobilbasstation utanför sängkammarfönstret. Enligt Comviq berodde den höga strålningen på att antennerna var felriktade.

Kan en fastighetsägare hållas ansvarig för antenner som skadar hyresgästerna?

FEB har skrivit till många fastighetsägarföreningar (Se FEB:s hemsida under brev på www.feb.se). Brevet tjänar som upplysning och varning. Det återstår att se om den som stämmer en fastighetsägare (som struntat i varningen), har en bättre chans till skadestånd från den fastighetsägare som medvetet valt att inte agera efter försiktighetsprincipen

Hur agerar operatörer?

I samband med den felriktade antennen i Norrköping menade Comviqs informationschef att det inte var Comviqs sak att söka orsaken till varför människor i basstationers närhet mår dåligt. Det kan nämnas att efter en rad artiklar i samma tidning har åtgärder vidtagits av Comviq


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Myndigheter juridik och rättsfall (4)

Strålskyddslagen – vad säger den?

Enligt §6 Strålskyddslagen har den som bedriver verksamhet med strålning skyldighet att vidta de åtgärder och iaktta de försiktighetsmått som behövs för att hindra eller motverka skada på människor, djur och miljö.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Kan den nya miljöbalken skydda människor från strålningen?

Enligt den nya miljöbalkens allmänna hänsynsregler är försiktighetsprincipen den grundläggande: Redan risken för negativ påverkan innebär en skyldighet att vidta skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått.

Det är verksamhetsutövaren som har bevisbördan att visa att verksamheten inte är farlig för människa och miljö. Mobiltelefonoperatörerna och regeringen tillåter byggandet av master trots protester från speciellt överkänsliga och drabbade människor.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Har svenska regeringen tagit ställning i mastfrågor?

De som (under våren 1999) överklagat till regeringsrätten (rättsprövningsmål 3650-1999-22) anser att regeringen (Miljödepartementet) bl.a. inte prövat ärendet enligt Miljöbalken, inte följt Strålskyddslagen, inte följt 1 kap. 2§ Regeringsformen, inte handlagt ärendet i enlighet med den i §17 Förvaltningslagen stadgade kommunikationsplikten, inte fullgjort sin plikt att motivera sitt beslut vilket stadgas i §20 Förvaltningslagen, inte lämnat följdhänvisning enligt §21 Förvaltningslagen, inte handlagt ärendet enligt objektivitetsprincipen §9 RF samt att regeringen beslut strider mot artikel 8 i Europakonventionen.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Kan vi lita på våra tillsynsmyndigheter?

Om man jämför med asbestproblemet, så försäkrade våra tillsynsmyndigheter in i det sista att asbest var ofarligt.

Myndigheterna har hittills undvikit att penetrera mikrovågsproblemet genom att begränsa forskning och utredning till lägre frekvenser (under 400 kHz). Därmed har man undvikit att studera mikrovågor.

I ett överklagande (en mobiltelefonmast i Örebro) har en person framfört åsikten, och genom exempel påvisat, att det är Statens Strålskyddsinstitut som konsekvent säger att strålningen är ofarlig men att forskarna säger att man inte vet. Varför denna tvärsäkerhet från en tillsynsmyndighet när forskare är tveksamma?

Enligt den mycket respekterade Microwave News Nov/Dec 1999 är situationen dyster: ”De myndigheter som skall sätta gränsvärden gör mer eller mindre som industrin vill. De som arbetar på dessa myndigheter, är ofta tidigare eller framtida anställda på de företag som de är satta att hålla efter. Dessutom är myndigheterna inte sugna på konfrontationer. Resultatet blir att ingen talar för den vanliga medborgaren”

Det finns alltså goda skäl att vara skeptisk mot myndigheter och att vara försiktig med användandet av mikrovågor. Människan själv är oftast betydligt mer intresserad av att behålla sin hälsa än vad myndigheterna är.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Forskning (1)

Kan vi lita på forskare?

Forskare arbetar efter strikt vetenskapliga kriterier och brukar inte uttala sig förrän de är definitivt säkra på sin sak. Tyvärr förekommer både jäv, intriger och påverkan från intressegrupper som gör att man måste se kritiskt även på forskningen. Många forskare är beroende av anslag och man biter ogärna den hand som föder en! Tyvärr visar det sig att forskare som kommit fram med ”obehagliga fynd” upplever att de därefter utsatts för försök till styrning och även gått miste om forskningsbidrag.

Forskning stöds ofta av företag där verksamheten kan gynnas av att forskningsresultaten går i viss riktning.

Ett exempel på mörkning av resultat som visar risker är under våren 1997 då det visade sig att en rapport som sponsrats av TELSTRA (Australiens ”Telia”) hade hållits hemlig i två år. Rapporten visade att möss som exponerats för mikrovågor liknande de från mobiltelefoner hade dubbelt så många cancertumörer som icke exponerade.

Frågan är således i vilken utsträckning forskare kommer att sticka ut huvudet och rapportera obehagliga sanningar eller utfärda varningssignaler om man riskerar att mista forskningsbidrag. Och i vilken grad kontroll och forskning kommer att styras av ”direktörer och advokater” (Amerikanske forskaren Henry Lais uttalande i Express Newspaper 24 maj 1999). Det finns alltså många skäl att ha ett kritiskt förhållningssätt till den information som sprids och agera efter eget förnuft.

På senare år har fler och fler forskare, läkare m. fl. höjt sina röster för att belysa den ökade mängden forskning som visar på allvarliga risker med strålningen. Här följer några av de senaste årens initiativ, upprop, m.m.

Andra initiativ har bland annat varit:


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Avskärmning (1)

Avskärmande tyg, baldakiner m.m.

Avskärmande tyg/nät är tyg som innehåller tunn invävd tråd av någon metal, t ex silver. En baldakin är ett avskärmande tyg som går att hänga över en säng eller en annan plats där man vistas och vill minska strålningsnivån.

En baldakin kan hjälpa till att minska strålnivån. Viktigt för effektivaste skydd är att man även har något avskärmande material på golvet som gör att man får avskärmning i alla riktningar. På så vis kan man skapa en så kallad Faraday-bur som effektivare stänger ute strålning.

Denna typ av lösning bör vara temporär. Det kan kännas instängt att sova/leva innanför ett tyg. Och luftväxlingen kan även upplevas som sämre i en sådan baldakin. För resor eller annan tillfälligt vistelse i en sämre miljö upplever dock många elöverkänsliga en baldakin som användbar.


Vill du veta mer om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Surfplattor (2)

Bör jag använda mobil/surfplatta när den laddas?

Då laddare till mobiler och surfplattor oftast är av o-jordad typ, så uppstår relativt kraftiga elektriska fält kring enheten när enheten laddas. Dessa elektriska fält kan ofta uppgå till 100 V/m eller mer. Exempel på enkla mätinstrument som kan mäta sådana elektriska fält är Cornet ED88T eller Gigahertz Solutions ME3030B.

Läs gärna mer om hur du surfar säkert här >>

Kan man ansluta mobil/surfplatta till internet via kabel?

Genom att ansluta en mobiltelefon eller en läsplatta till internet via en internetkabel (”ethernet”) så kan du surfa även när enheten är i flygläge.

På det sättet slipper du utsättas för den skadliga mikrovågsstrålningen (från WiFi/3G/4G etc) som annars sänds ut från enheten när du surfar, använder internetbaserade appar m.m.  Glöm inte att du även kan stänga av WiFi på din router om du surfar med sladd. Då minimerar du din exponering ytterligare.

De flesta läsplattor och mobiler behöver någon form av adapter för att man ska kunna surfa med sladd. Tyvärr fungerar inte sådan adapter för alla märken och modeller. Du kan söka på nätet efter t ex ”connect iPad ethernet” (byt ut ”iPad” mot din enhet).

Vissa saker som går att göra på en mobiltelefon eller läsplatta går ju även att göra på en dator. Flera appar som t ex Whatsapp och Instagram finns för Windows och Mac OS X. Sök på nätet för mer information.


Vill du ha fler tips och råd om detta ämne?

Som medlem kan du ringa och prata med våra experter eller få råd och tips från andra medlemmar i vårt rikstäckande nätverk. Är du inte medlem kan du ansöka direkt på hemsidan (du behöver inte vara elöverkänslig för att vara medlem): https://eloverkanslig.org/bli-medlem/

Övrigt (1)

Radon

Radon är en radioaktiv ädelgas som sprids lätt från till exempel uran- och radiumhaltig berggrund in i hus. Den kan även finnas i vissa byggmaterial. Radongasen i sig är inte farlig, men då den sönderfaller avges skadlig joniserande strålning.

Hälsoeffekterna av radioaktiv/joniserande strålning är i högre grad officiellt erkända av myndigheterna så därför finns det mer information om detta på deras och kommunernas hemsidor. Kontakta din kommun för mer information eller om du t ex vill göra en mätning i din bostad.