Alla i Sverige har vid bedömt behov rätt till särskilda boenden och social omsorg!

Elöverkänsligas Riksförbund redovisar i en lägesrapport en nästan total avsaknad av särskilda boenden och socialt stöd för personer med EHS/elöverkänslighet. Kraftfulla åtgärder måste påbörjas omgående inom samtliga kommuner för att möta behoven.

– ”Personer med EHS/elöverkänslighet ansöker oftast inte om plats på äldreboende och annat stöd. De vet att det inte finns något utbud som de har möjlighet att ta del av. Även unga med EHS/elöverkänslighet kan ha behov av särskilda boenden och social service. Det är en funktionsrättsgrupp som ökar i samhället, säger förbundets ordförande Marianne Ketti.”

Syftet med rapporten är att kommuner och övriga myndigheter ska inse att läget är allvarligt och se den som en tydlig plattform som underlättar att snabbt vidta kraftfulla åtgärder. Kraven i lagar och förordningar uppfylls inte för närvarande.

Viktiga åtgärder för funktionsrättsgruppen personer med EHS/elöverkänslighet

  • Kunskap om EHS/elöverkänslighet och rättigheter för personer med EHS måste ges till politiker och all personal.
  • Skapa hälsosamma särskilda boenden med gemensamma ytor och utemiljöer som även är tillgängliga för personer med EHS/elöverkänslighet.
  • Komplettera universella byggnadsregler för att omfatta tillgänglighet för funktionsrättsgruppen elöverkänsliga.
  • Gör övrig service i form av restauranger i anslutning till särskilda boenden, daglig verksamhet, rehabilitering, hemtjänst, hemsjukvård, larm, färdtjänst m.m. tillgängliga.

EHS/elöverkänslighet

EHS/elöverkänslighet är en miljörelaterad funktionsnedsättning med samma rättigheter som övriga funktionsrättsgrupper har. Enligt forskningsrapporter och internationella behandlingsprogram är EHS en väldefinierad objektivt identifierad och karakteriserad neurologisk störning som kan diagnostiseras och behandlas. Det görs sedan många år utomlands och förhoppningsvis snart även i Sverige. Identifiering görs genom mätning av biomarkörer i blod- och urinprov. Avbildningar av hjärnan visar signifikanta skador/avvikelser. Personer med EHS/elöverkänslighet har inte sällan en kompletterande diagnos. Några exempel är kemikalieöverkänslighet, MS, ME/CFS, fibromyalgi och ADHD.

EHS/elöverkänslighet är i princip en folksjukdom. Tysklands myndighet för strålskydd har angivit nivåer som har varierat mellan 7 och 10 procent åren 2003 till 2013. Socialstyrelsens senaste enkät 2007: 3,2 procent elöverkänsliga, varav 0,4 procent svårt elöverkänsliga.

Mer information

Lägesrapporten med bakgrundsinformation samt de åtgärder som omgående behöver påbörjas för att stoppa den nu pågående diskrimineringen av personer med EHS/elöverkänslighet finns nedan.