Ledamöter och suppleanter som ingår i förbundsstyrelsen fr o m årsstämman maj 2024.

Ledamöter:

Marianne Ketti, ordförande

Arni Ingvarsson, vice ordförande

Tommy Friborg, kassör

Tommy Nordbrandt, sekreterare

Per Segerbäck, ledamot

Anders Brännstedt, ledamot

Lars Brolén, ledamot

Christer Arnell, ledamot


Suppleanter:

Marita Karlsson

Birgitta Arnell

Eva Chirén

Sigun Rix