Nedan finns en lista på de ledamöter och suppleanter som ingår i förbundsstyrelsen.

Marianne Ketti, ordförande

Arni Ingvarsson, vice ordförande

Tommy Friborg, kassör

Tommy Nordbrandt, sekreterare

Per Segerbäck, ledamot

Anders Brännstedt, ledamot

Lars Brolén, ledamot


Marita Karlsson, suppleant

Christer Arnell, suppleant

Sigun Rix, suppleant

Birgitta Arnell, suppleant