Nedan finns en lista på de ledamöter och suppleanter som ingår i förbundsstyrelsen.

Marianne Ketti, ordförande

Arni Ingvarsson, vice ordförande

Tommy Friborg, kassör

Tommy Nordbrandt, sekreterare

Per Segerbäck, ledamot

Marita Karlsson, ledamot

Vakant, ledamot


Birgitta Arnell, suppleant

Sigun Rix, suppleant

Britt Olausson, suppleant