En gåva till Elöverkänsligas Riksförbund är en gåva till vårt viktiga arbete för ett mer tillgängligt samhälle och elöverkänsligas rättigheter. Tack för att du gör det möjligt.

OBS ange ”Gåva” på betalningen.

Du kan bidra genom att skänka ett engångsbelopp.

  • PlusGiro 67 84 45-8
  • Bankgiro 788-2970
  • Swish nr 123 337 56 72

Ge en gåva – för dig som bor utomlands

Om du vill göra över ett belopp från en utländsk bank, vänligen använd mottagarkonto:

  • IBAN SE87 5000 0000 0536 4101 0438
  • BIC ESSESESS