Allt fler människor får symtom på grund av exponeringen för elektromagnetiska fält (EMF).

Allt fler människor får symtom på grund av exponeringen för elektromagnetiska fält (EMF). De första besvären brukar visa sig i samband med användande av dator, mobiltelefon eller annan utrustning som avger skadliga EMF. En numera vanlig orsak till att allt fler upplever symtom av EMF är utbyggnaden av den trådlösa tekniken i samhället, genom ökad strålning från mobilmaster samt trådlös utrustning i bostäder och förskolor/skolor samt på arbetsplatser.

Personer med EHS/elöverkänslighet kan reagera på olika sätt och vid olika typer av exponering.

Vanliga symtom

 • Huvudvärk, migrän, tryck i huvudet
 • Koncentrations- och minnesproblem
 • Nedstämdhet, depression, stresskänsla, ångest, förändrat beteende, irritation
 • Ögonbesvär, synrubbningar
 • Tryck över bröstet, oregelbunden eller förhöjd hjärtrytm.
 • Tinnitus/öronsus
 • Yrsel
 • Ljud- /ljuskänslighet, även dagsljus
 • Frossa och förkylningssymtom som t.ex. hosta, öronvärk, svullna halsmandlar, problem att svälja, stel i nacke och käke, värk i kroppen m.m.
 • Sömnstörningar
 • Utmattning, onormal trötthet
 • Illamående
 • Domningar/stickningar
 • Hudproblem, t.ex. brännande hud, utslag
 • Led-/muskelvärk
 • Mag-/tarmproblem
 • Näsblod
 • Andnöd
 • Inflammationer och försämrat immunförsvar
 • Allergi

I mycket svåra fall kan kraftlöshet uppstå som kan övergå i medvetslöshet. Det kan förväxlas med stroke.

Om du upplever några av ovanstående vanliga symtom kan du prova att minska din exponering för wifi, mobiltelefoni, eller andra källor för att se om symtomen avtar.

Läs mer – Om elöverkänslighet


Bli medlem idag!BLI MEDLEM och få tips från andra medlemmar, tillgång till rådgivning av våra tekniska experter, medlemstidningen Ljusglimten 4 ggr/år m.m. Endast 150 kr första året. Läs mer på sidan Bli medlem >>