Europarådet: Resolution 1815 – De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön (The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment)

Den 27 maj 2011 antog Europarådet denna viktiga resolution. En svensk översättning hittar du här. Originaltexten hittar du på Europarådets hemsida:Resolution 1815 - The potential dangers of electromagnetic fields and…

Fortsätt läsaEuroparådet: Resolution 1815 – De potentiella riskerna med elektromagnetiska fält och deras inverkan på miljön (The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment)