Elöverkänsligas Riksförbunds föräldranätverk

2007 bildades inom Elöverkänsligas Riksförbund ett nätverk för barnfamiljer där någon familjemedlem, barn eller vuxen, är elöverkänslig. Idag (2012) består nätverket av ca. 40 familjer.
Föräldranätverkets syfte är att:

  • knyta kontakter mellan familjer med likartade behov och intressen
  • ta fram informationsmaterial som specifikt belyser och berör behov inom nätverket.

(mer …)

Fortsätt läsaElöverkänsligas Riksförbunds föräldranätverk