Bli medlem

Just nu är avgiften halverad första året, dvs 100:- Ordinarie medlemsavgift per år är 200:- kr för medlem eller stödmedlem. Familjemedlem betalar 50:- kr/person. För att bli medlem, sätt in…

Fortsätt läsaBli medlem

Elöverkänsligas Riksförbunds föräldranätverk

2007 bildades inom Elöverkänsligas Riksförbund ett nätverk för barnfamiljer där någon familjemedlem, barn eller vuxen, är elöverkänslig. Idag (2012) består nätverket av ca. 40 familjer.
Föräldranätverkets syfte är att:

  • knyta kontakter mellan familjer med likartade behov och intressen
  • ta fram informationsmaterial som specifikt belyser och berör behov inom nätverket.

(mer …)

Fortsätt läsaElöverkänsligas Riksförbunds föräldranätverk