Framtid utan telefon?

Nedmonteringen av det fasta telenätet har redan påbörjats. Inom fem år kan 50 000 hushåll ha blivit av med sin fasta telefon. För svårt elöverkänsliga finns inget alternativ till fast telefon eftersom den trådlösa tekniken ger svåra hälsoproblem.
Elöverkänsligas Riksförbund har frågat riksdagspartierna om hur de tänkt agera för att elöverkänsliga, liksom andra medborgare, ska ha tillgång till telefon, men fått svävande svar.

(mer …)

Fortsätt läsaFramtid utan telefon?