Nedmonteringen av det fasta telenätet har redan påbörjats. Inom fem år kan 50 000 hushåll ha blivit av med sin fasta telefon. För svårt elöverkänsliga finns inget alternativ till fast telefon eftersom den trådlösa tekniken ger svåra hälsoproblem.
Elöverkänsligas Riksförbund har frågat riksdagspartierna om hur de tänkt agera för att elöverkänsliga, liksom andra medborgare, ska ha tillgång till telefon, men fått svävande svar.

Det enda klara beskedet ges av miljöpartiet som anser att alla ska ha rätt till en fast telefonförbindelse. Socialdemokraterna och vänsterpartiet säger sig vara kritiska till att Telia monterar ner det fasta nätet.

Folkpartiet och centern undviker frågan med allmänna formuleringar, medan moderaterna inte svarat alls. Att centerpartiet inte besvarat frågan är extra allvarligt eftersom de ansvarar för infrastrukturfrågor i regeringen och har uppvaktats av Elöverkänsligas Riksförbund.
Kristdemokraterna anser att det troligtvis blir nödvändigt med trådlös anslutning för de mest avlägsna abonnenterna för överskådlig framtid.

Ska personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet och deras familjer tvingas till en framtid utan möjlighet till kommunikation från bostaden?
För oss är inte frågan – fast telefon eller trådlös telefon, utan fast telefon eller ingen telefon!
Ordföranden i Elöverkänsligas Riksförbund, Eiwy Kronholm säger:
Idag ska alla, oavsett var de befinner sig, vara nåbara dygnet runt, men om man river ledningarna så bryter man till stor del de elöverkänsligas kontakt med yttervärlden och möjligheten att larma 112.
Allt detta rimmar illa med politikernas löften om ett tillgängligt samhälle där alla kan delta.

Vilket parti ska 300 000 elöverkänsliga rösta på?

Regeringsansvar efterlyses!

Eiwy Kronholm
Ordförande, Elöverkänsligas Riksförbund
tel 0171-914 56

Inger Svedmyr
Ansvarig för telefonifrågor, Elöverkänsligas Riskförbund
tel 0175-20453

E.post; media@feb.nu

Elöverkänsligas Riksförbund arbetar för de elöverkänsligas rätt till ett tillgängligt samhälle. I Sverige finns över 300 000 elöverkänsliga – Vi behöver din hjälp för att kunna vara delaktiga! Hemsida www.feb.se och www.feb.nu

Lämna ett svar