2012: Remiss avseende Allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Remiss avseende Allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Remiss avseende Allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Vårt yttrande som pdf här!

Fortsätt läsa2012: Remiss avseende Allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling