Remiss avseende Allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Remiss avseende Allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Vårt yttrande som pdf här!

Lämna ett svar