2012: Remiss avseende Allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65