Bemötande av IMM, Karolinska Institutets yttrande angående begäran om ändring av felaktigheter i kap 10 om elektromagnetiska fält i Miljöhälsorapport 2017

  • Inläggskategori:Nyheter

Strålskyddsstiftelsen, Vågbrytaren och Elöverkänsligas Riksförbund har getts möjlighet att bemöta IMM, Karolinska Institutets yttrande över ovan nämnda organisationers begäran om rättelse av kapitel 10, Elektromagnetiska fält i miljöhälsorapport 2017. Ladda…

Fortsätt läsaBemötande av IMM, Karolinska Institutets yttrande angående begäran om ändring av felaktigheter i kap 10 om elektromagnetiska fält i Miljöhälsorapport 2017