Bemötande av IMM, Karolinska Institutets yttrande angående begäran om ändring av felaktigheter i kap 10 om elektromagnetiska fält i Miljöhälsorapport 2017 - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65