Yttrande över remissen: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)

  • Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet är en respons på förslaget om ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Vi betonar vikten av att inkludera patienter och deras erfarenheter i kunskapsstyrningen av vården. Vi anser…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)