• Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet är en respons på förslaget om ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. Vi betonar vikten av att inkludera patienter och deras erfarenheter i kunskapsstyrningen av vården. Vi anser att den beprövade erfarenheten, som ofta finns hos patienter och anhöriga samt vårdpersonal, är av stor betydelse och bör tas i beaktande tidigt i processen. Vi föreslår att texten om samverkan i lagförslaget kompletteras för att inkludera patient- och funktionsrättsorganisationer. Vi delar även information om elöverkänslighet och betonar behovet av att vidta åtgärder för att skydda dessa personer mot elektromagnetiska fält.