Yttrande över remissen: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram SOU 2022:22 – ”Tillgänglighetsdelegationen”

I vårt yttrande över remissen "Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram" framhåller vi att tillgänglighet inom vården inte enbart handlar om möjligheten att få…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram SOU 2022:22 – ”Tillgänglighetsdelegationen”