Yttrande över remissen: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)

  • Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet är från Elöverkänsligas Riksförbund och handlar om rapporten "God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård" (SOU 2022:40). De betonar att en persons funktionsnedsättning…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård (SOU 2022:40)