• Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet är från Elöverkänsligas Riksförbund och handlar om rapporten ”God tvångsvård – trygghet, säkerhet och rättssäkerhet i psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård” (SOU 2022:40). De betonar att en persons funktionsnedsättning aldrig ska vara grund för tvångsvård och poängterar behovet av utbildningsinsatser inom psykiatrin, somatisk vård, socialtjänst och polisen för att öka kunskapen om elöverkänslighet.

De påpekar fall där personer med elöverkänslighet felaktigt tvångsomhändertagits och förklarar de negativa hälsokonsekvenserna av exponering för elektromagnetiska fält, särskilt på sjukhusmiljöer. Vidare argumenterar de för utökade möjligheter till överklagan av tvångsåtgärder, inklusive tvångsmedicinering.

Slutligen ger de sitt fulla stöd till Funktionsrätt Sveriges yttrande över remissen och delar information om sin organisation samt internationella resolutioner och forskningsrapporter som stöd för sina argument.

Författarna till remissyttrandet är Inger Svedmyr och Per Segerbäck från Elöverkänsligas Riksförbund.