Yttrande över remissen: ”Remiss avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt”

  • Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund ställer sig överlag positiva till förslagen om listningstjänst för vårdval. De betonar vikten av att alla kommuninvånare, särskilt de som inte har tillgång till internet eller e-legitimation, får…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: ”Remiss avseende förslag till föreskrifter och allmänna råd om listningstjänst för vårdval och vårdval på annat sätt”