• Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund ställer sig överlag positiva till förslagen om listningstjänst för vårdval. Vi betonar vikten av att alla kommuninvånare, särskilt de som inte har tillgång till internet eller e-legitimation, får information om hur de kan kontakta vården och lista sig genom traditionella metoder som papper och penna.

Vi efterlyser enkel kommunikation med vården via telefon och brev, samt möjlighet till hembesök för de som behöver mer hjälp. Vi påpekar att även elöverkänsliga, som utgör en betydande andel av befolkningen, kan ha svårt att använda digitala tjänster och behöver alternativa metoder för vårdkontakt och val av vårdcentral. Vi stödjer även Funktionsrätt Sveriges yttrande över remissen och ger information om vår organisation och antalet drabbade.