Yttrande över remissen: ”Delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)”

  • Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund har lämnat synpunkter på remissen om statlig E-legitimation. Vi betonar behovet av åtgärder för att minska det digitala utanförskapet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi föreslår alternativa…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: ”Delbetänkande En säker och tillgänglig statlig e-legitimation (SOU 2023:61)”