• Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund har lämnat synpunkter på remissen om statlig E-legitimation. Vi betonar behovet av åtgärder för att minska det digitala utanförskapet för äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi föreslår alternativa lösningar för dem som inte kan använda digital teknik på grund av elöverkänslighet. Vi poängterar även vikten av att tillhandahålla tjänster utanför den digitala sfären för att säkerställa tillgänglighet för alla. Slutligen åberopar vi internationella rekommendationer och forskning om riskerna med elektromagnetiska fält för att stödja våra argument.