Yttrande över remissen: Betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68

  • Inläggskategori:Nyheter

Vi i remissyttrandet framför oro för personer med elöverkänslighet i samband med förslaget om modernisering av byggregler. Vi betonar vikten av oberoende expertis för att säkerställa en trygg boendemiljö. Vi…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Betänkandet Modernare byggregler – förutsägbart, flexibelt och förenklat, SOU 2019:68

Yttrande över remissen: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats förrehabilitering, SOU 2020:6

  • Inläggskategori:Nyheter

I vårt remissyttrande gäller förslaget om en begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Vi stöder överlag utredningens förslag men anser att det bör vara tydligare att prioritera att…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats förrehabilitering, SOU 2020:6