• Inläggskategori:Nyheter

Vi i remissyttrandet framför oro för personer med elöverkänslighet i samband med förslaget om modernisering av byggregler. Vi betonar vikten av oberoende expertis för att säkerställa en trygg boendemiljö. Vi motsätter oss förslaget att ta bort sakkunniga och kontrollansvariga och understryker behovet av en rättssäker process för att hantera tillgänglighetsbrister. Vi pekar på internationella rekommendationer och forskning som stöd för vår ståndpunkt.