Ring P1 - Kent Hällund om digitalt utanförskap i Coronatider (2020-05-07) - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65