Yttrande över remissen: SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

  • Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet uttrycker både stöd och oro kring förslagen i SOU 2020:19 om en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Vi stödjer tanken på att skapa en personcentrerad vård men…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: SOU 2020:19 God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

Yttrande över remissen: SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerandesjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess

  • Inläggskategori:Nyheter

Vi på Elöverkänsligas Riksförbund lämnade ett remissyttrande angående SOU 2020:24, "Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess". Vi ställer oss överlag bakom utredningens förslag men betonar att huvudalternativet bör vara…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerandesjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess