• Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet uttrycker både stöd och oro kring förslagen i SOU 2020:19 om en reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Vi stödjer tanken på att skapa en personcentrerad vård men är bekymrade över hur digitaliseringen kan missgynna vissa grupper, särskilt äldre och elöverkänsliga. Vi betonar vikten av att beakta funktionshinderperspektiv och efterfrågar alternativ till digitala tjänster för att säkerställa tillgänglighet för alla. Vi ger konkreta förslag för att förbättra för elöverkänsliga inom vården och understryker vikten av att även erbjuda pappersformat för patientinformation, särskilt för dem utan digitala hjälpmedel.