Yttrande över remissen: Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda, SOU 2020:44

  • Inläggskategori:Nyheter

Vi på Elöverkänsligas Riksförbund ger synpunkter på en remiss angående Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda, SOU 2020:44. Remissyttrandet välkomnar möjligheten till skadestånd vid kränkningar av fri- och rättigheterna enligt…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Grundlagsskadestånd – ett rättighetsskydd för enskilda, SOU 2020:44