Ett vackert fängelse - en skrift om en grupp svenskar som lever på flykt från el och mobilstrålning - Elöverkänsligas Riksförbund
Elöverkänslighet - en erkänd funktionsnedsättning sedan 1995
08-712 90 65