Yttrande över remissen: Betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)

I vårt yttrande över remissen "Ett utökat skydd mot diskriminering" lyfter vi fram att betänkandet huvudsakligen fokuserar på diskriminering relaterad till bemötande, medan viktiga aspekter av tillgänglighet försummas. Vi understryker…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Betänkandet Ett utökat skydd mot diskriminering (SOU 2021:94)