• Inläggskategori:Nyheter

Även i år anordnas Elöverkänslighets-dagen den 16 juni. Principen är densamma som tidigare år, men i år med särskild inriktning på organisering, IRL-aktioner samt information i lokala medier.

Förslag på vad du kan göra beroende situation och möjligheter:

 • Visa ditt stöd till denna sak
 • Gör det osynliga synligt
 • Informera om elöverkänslighet
 • Informera om hälsoriskerna som genereras av elektrosmog
 • Informera om lösningarna för elektromagnetisk hygien och skydd

… lokalt, nära dig, på det sätt du vill!

Visa ditt stöd

 • genom att sprida denna information till alla dina kontakter via e-post och i sociala nätverk, och även om möjligt till din lokala press.
 • genom att hänga gult på dina fönster, din balkong eller genom att gå en promenad klädd i gult.
 • genom att ta en bild på dig själv med Dagens affisch på offentliga platser och lägga upp den på sociala nätverk.
 • genom att lägga till ett gult hjärta i din profilbild på sociala nätverk den dagen (se nedan).

Gör det osynliga synligt

För närvarande är det många EHS-personer som glömmer sig. Låt oss tänka på dem och visa solidaritet samt ge dem den synlighet de förtjänar genom symboliska handlingar.

Du hittar säkert kreativa sätt att förmedla svårigheten som de upplever att ta dig till offentliga platser. Du kan till exempel markera deras frånvaro:

 • genom att placera en tom gul stol mitt bland människor på platser för sociala och kulturella sammankomster.
 • genom att placera en gul T-shirtdocka framför välkända platser, med strålningsnivån angiven.
 • med gula skyltar som förklarar varför de inte kunde vara där.

… glöm inte att ta bilder och lägga upp dem på sociala nätverk och på vår Facebook-sida och grupp, förstås!

Informera om elöverkänslighet

Det är en fråga om att mycket enkelt förklara vad som är:

 • orsakerna (överexponering för vågor som ofta läggs till en tungmetallförgiftning, till en multipel kemisk överkänslighet, till en infektion av bakterierna från borrelia etc.)
 • Symptomen
 • Konsekvenserna (yrkesmässiga, sociala, familjemässiga, vilket ofta leder till uteslutning, isolering, mental ohälsa, till och med självmord) till följd av artificiella elektromagnetiska fält.

Ha tålamod med dem som är skeptiska. Lyckligtvis är många redan medvetna om strålningsproblemet och vill gärna ha mer information.

Utnyttja denna möjlighet att informera allmänheten om alla befintliga föreningar som kan informera och hjälpa dem. Du hittar listan: här

Informera om hälsoriskerna med elektromagnetiska fält

Informera om att elektromagnetiska fält inte bara drabbar den andel av befolkningen som är uttalat elöverkänsliga, utan försvagar alla levande organismer och kan vara orsak till en lång rad olika symtom.

Passa på att sprida information om det breda spektrum av symtom som orsakas av långvarig exponering för elektromagnetiska fält och om de mänskliga och ekonomiska kostnaderna som blir resultatet i hela samhället.

Informera gravida kvinnor om riskerna för deras foster, föräldrar om riskerna för deras barn, seniorer om riskerna för för tidig degeneration av deras hjärna (Alzheimers sjukdom etc.).

Informera om lösningar i form av elektromagnetisk hygien samt skydd

Syftet är att informera allmänheten om de olika källorna till artificiella elektromagnetiska fält de konfronteras med dagligen och att förklara hur man undviker onödig exponering för dem.

För att bevara vår hälsa är det viktigt att:

 1. Eliminera all förorening inomhus som avges av mobiltelefoni och trådlös teknik genom att gynna trådbundna anslutningar.
 2. Blockera extern förorening genom att använda högfrekventa skydd och filtrera det inhemska elnätet för att skydda oss från elektriska föroreningar (smutsig el).
 3. Sömn ansluten till marken och helt skyddad för att främja en vilsam sömn som gör att kroppen bättre kan stödja exponeringarna under dagen.

En dag som har blivit världsomspännande!

Som varje år har vår Facebook-grupp 16 juni, som är tillägnad denna dag, återaktiverats för att främja detta femte möte. Den är på engelska för att kunna kommunicera med alla utländska grupper, kollektiv eller föreningar som vill ansluta sig till oss och samordna sina åtgärder med våra.

Utmärkta initiativ har tagits under 2018 och 2019 och jag uppmanar dig att läsa rapporterna om vad som har organiserats i olika länder för att inspirera dig:

EHS Day 2018EHS Day 2019EHS Day 2020EHS Day 2021

En dag som enbart är tillägnad EHS

Jag vill betona att även om jag stöder alla kollektiv, grupper och föreningar som modigt mobiliserar mot installationen av smarta elmätare och mot utbyggnaden av 5G, vill jag inte att den 16 juni ska vara en mobiliseringsdag som främst fokuserar på denna kamp.

Jag skulle vilja att dagen tillägnas de elöverkänsliga människorna, deras svårigheter att överleva, att bli hörda och att erkända. Därför vill jag att vi ska tänka på dem under denna dag (som de mest drabbade av dem inte kommer att kunna delta i) och göra denna dag till deras.

Dagen kommer att bli framgångsrik om den kan förändra allmänhetens syn på miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen och uppmuntrar till ett omtänksamt beteende gentemot dem. Jag vill därför inte att den ska bli ett tillfälle för demonstrationer mot smarta mätare eller mot 5G, vilket skulle kunna missförstås av allmänheten och förstöra det välgörande och humanitära syftet med denna dag. Tack för att ni respekterar detta.

Över hela världen gömmer sig elöverkänsliga människor på de mest avlägsna, isolerade, bortglömda platserna. Det är till förmån för dessa känsliga människor som jag ber er den 16 juni 2022 att visa solidaritet och att bära rösten för dem som inte längre kan göra det genom att visa ert stöd för denna sak som berör oss alla!

Därför uppmanar jag alla föreningar, alla kollektiv, alla grupper och alla berörda yrkesgrupper i Frankrike och utomlands att ansluta sig till oss med de medel de har till sitt förfogande och på det sätt de önskar.

Låt oss tillsammans arbeta för en gemensam sak så att elöverkänslighet definitivt blir känd av allmänheten och erkänd av regeringarna.

Hjälp oss, stötta oss och kom med!

VI RÄKNAR MED DIG!

Magali Lesure

Grundare av Cœurs d’EHS