Yttrande över remissen: ”Remiss av betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)”

  • Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund stödjer för stärkta möjligheter till grupptalan för konsumenter inom olika områden. De betonar dock vikten av att även inkludera bristande tillgänglighet som grund för grupptalan, vilket de tidigare…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: ”Remiss av betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42)”