Elöverkänsligas Riksförbund har granskat förslaget om nya föreskrifter för mätning av el och är nöjda med att den befintliga skrivningen kring registrering av mätvärden i stort sett bibehålls. Vi anser dock att vissa tillägg, som möjliggör för nätföretag att avvika från kundens önskemål om månadsmätning till förmån för mer frekventa mätningar för debiteringsändamål, bör tas bort. Detta är viktigt eftersom många av våra medlemmar, som är elöverkänsliga, upplever negativa hälsoeffekter från mätare med inbyggd elektronik och radiosändare. För att undvika dessa effekter har flera hundra medlemmar överenskommelser med sina elnätsbolag om att använda elektronikfria elmätare.

Vi betonar att dessa överenskommelser är avgörande för våra medlemmars hälsa och deras förmåga att leva normalt utan att behöva oroa sig för de hälsoeffekter som moderna elmätare kan orsaka. Vi hänvisar till EU-direktiv som stöder användningen av traditionella mätare, som visar att elnätsföretagen inte bör kunna neka en kunds begäran om sådana mätare. Vi planerar att uppvakta regeringen för att säkerställa att våra medlemmar kan fortsätta att få tillgång till elektronikfria mätare av hälsoskäl, vilket skulle förbättra deras situation avsevärt och minska risken för allvarliga hälsoeffekter.

Läs hela yttrandet nedan: