Yttrande över remissen: Remiss om ”Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål”

  • Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund anser att Boverkets förslag kommer att försämra situationen avseende bostäder som är lämpliga för personer med funktionsnedsättning utan anpassning. Lämpliga bostäder kan ju åstadkommas genom en ”universell utformning”…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Remiss om ”Boverkets förslag till föreskrifter om bostäders lämplighet för sitt ändamål”