• Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund anser att Boverkets förslag kommer att försämra situationen avseende bostäder som är lämpliga för personer med funktionsnedsättning utan anpassning.

Lämpliga bostäder kan ju åstadkommas genom en ”universell utformning” där anpassningar oftast inte behövs. Men förslaget kan, genom att branschen ”rundar hörn” på grund av borttagen detaljstyrning, befaras minska möjligheterna för enkla anpassningsåtgärder samtidigt som det ökar kostnaderna. De existerande detaljerade reglerna är erfarenhetsbaserade och kloka åtgärder/krav!