Forskning visar att strålning från mobiltelefoner minskar testosteronnivåerna hos män

  • Inläggskategori:Nyheter

En forskargrupp från Malaysia har gjort en sammanställning av forskningsläget och konstaterar att mobiltelefonstrålning och wifi har en skadlig påverkan på det manliga reproduktionssystemet. Mikrovågsstrålning orsakar oxidativ stress, vilket i…

Fortsätt läsaForskning visar att strålning från mobiltelefoner minskar testosteronnivåerna hos män

Yttrande över remissen: Remiss av Affärsverkets svenska kraftnäts promemoria Förslag till ändring i förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

  • Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund betonar vikten av att ta hänsyn till personer med funktionsnedsättningar vid införandet av nya utrustningar för fjärravlästa elmätare. De föredrar manuell avläsning som det bästa alternativet för elöverkänsliga…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: Remiss av Affärsverkets svenska kraftnäts promemoria Förslag till ändring i förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el