• Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund betonar vikten av att ta hänsyn till personer med funktionsnedsättningar vid införandet av nya utrustningar för fjärravlästa elmätare. Vi föredrar manuell avläsning som det bästa alternativet för elöverkänsliga och anser att fjärravläsning via fast anslutning är ett bra andra alternativ. Vi påpekar att regelverket, om det inte anpassas, kan leda till kraftigt försämrad hälsa och livskvalitet för elöverkänsliga och till och med tvinga vissa att avstå från en anslutning till elnätet.

Förbundet understryker att det är avgörande att lagstiftning och förordningar utformas så att speciella lösningar för elmätning hos elöverkänsliga inte försvåras eller omöjliggörs. Vi delar också information om vår organisation och påpekar att elöverkänslighet är en funktionsnedsättning som omfattas av nationella och internationella handlingsplaner och konventioner för funktionsnedsatta. Slutligen hänvisar vi till forskning och resolutioner som visar på riskerna med exponering för elektromagnetiska fält och betonar behovet av att skydda elöverkänsliga från dessa risker.

Sammantaget framhåller vi behovet av att beakta och skydda elöverkänsligas intressen och hälsa vid utformningen av förordningar kring elmätning.