• Inläggskategori:Nyheter

En forskargrupp från Malaysia har gjort en sammanställning av forskningsläget och konstaterar att mobiltelefonstrålning och wifi har en skadlig påverkan på det manliga reproduktionssystemet. Mikrovågsstrålning orsakar oxidativ stress, vilket i sin tur har kopplats till störning av spermieproduktionen samt till ökad programmerad celldöd. Strålningen kan även påverka hormonsystemet, vilket i sin tur kan leda till minskad fertilitet.

12 av 14 studier som undersökt påverkan på testosteron i djurförsök, visade att strålningen från mobiltelefoner orsakade en signifikant minskning av testosteronnivåerna i samband med ökad exponering. Se originalartikeln:

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2021.732420/full