• Inläggskategori:Nyheter

Den 1 januari, 2022 inrättas Institutet för mänskliga rättigheter i Lund. Institutet ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i svensk grundlag.

Elöverkänsligas Riksförbund har tidigare annonserat att regeringen beslutat om att införa institutet och nu övergår planerna alltså i verklighet. Styrelsen ska bestå av sju ledamöter samt direktören. Inom styrelsen ska det, enligt lagen om Institutet för mänskliga rättigheter, finnas ledamöter med sakkunskap inom området mänskliga rättigheter och erfarenhet av kvalificerat arbete inom områdena det civila samhället, rättsväsendet och advokatverksamhet, samt forskning och högskoleutbildning.

Institutet ska till exempel fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionsrätt Sverige gläds över nyheten att människorättsjuristen Annika Jyrwall Åkerberg valts till ledamot i styrelsen.

Funktionsrätt Sverige har från början påpekat vikten av att det ska finnas kunskap om konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i styrelsen. Tillsammans med en rad andra organisationer nominerade vi därför Annika Jyrwall Åkerberg till ledamot.

”Annikas kompetens och erfarenhet kommer att göra stor nytta i styrelsen för detta institut som bland annat har uppgift att utgöra den övervakningsmekanism som krävs enligt funktionsrättskonventionen”, säger Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige.