Yttrande över remissen: rapport Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården

  • Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet är från Elöverkänsligas Riksförbund och gäller en rapport om uppföljning av primärvården och omställningen till en mer nära vård. De tackar för möjligheten att yttra sig och betonar att…

Fortsätt läsaYttrande över remissen: rapport Uppföljning av primärvård och omställningen till en mer nära vård, deluppdrag I – Nationell insamling av registeruppgifter från primärvården