• Inläggskategori:Nyheter

Remissyttrandet är från Elöverkänsligas Riksförbund och gäller en rapport om uppföljning av primärvården och omställningen till en mer nära vård. Vi tackar för möjligheten att yttra oss och betonar att besluten om fortsättningen av detta arbete kommer att vara avgörande för Sveriges möjlighet till en god och nära vård för alla.

Vi delar i stort sett Funktionsrätt Sveriges yttrande över remissen men har några påpekanden. För det första framhåller vi vikten av att inkludera ungdomars hälsodata i registret och att säkerheten för systemet måste förstärkas för att skydda individernas integritet. Dessutom understryker vi vikten av att ha rätt diagnoskoder för att undvika missvisande data i registret och möjligheten att säga nej till att registreras i systemet förutom för nödvändiga uppgifter för debitering av vårdavgifter.

Vi poängterar även att patientrapporterade uppgifter (PROM) bör inkluderas i registret för att ge en mer komplett bild av patienternas hälsa och behandling. Slutligen, vi ger information om vår organisation och betonar den ökade medvetenheten kring riskerna med elektromagnetiska fält för elöverkänsliga människor, med hänvisning till internationella resolutioner och forskningsrapporter.

Sakunniga för Elöverkänsligas Riksförbund som författat yttrandet är Inger Svedmyr och Per Segerbäck.