• Inläggskategori:Nyheter

Den vetenskapliga tidskriften Environmental Research publicerade nu i början av året en rapport som bland annat visar att 2 648 000 mikrowatt per kvadratmeter i maxvärde uppmätts på Skeppsbron i januari 2019.

Forskargruppen runt cancerläkaren Lennart Hardell identifierade att den extremt höga strålningen i första hand kommer från lågt placerade basstationer på byggnader längs Skeppsbron.

Som mest uppmättes 2 648 000 μW/m2 i maxvärde. Det högsta medelvärdet (mätt under en minut) som forskarna uppskattade var 388 000 μW/m2.

Den högsta strålningen låg generellt nära basstationerna men de allra högsta nivåerna fanns på andra sidan gatan på 26 meters avstånd i antennriktningen. Fortfarande 250 meter från basstationerna var det mycket höga nivåer även om strålningen avtar med avståndet.

Forskarna konstaterar att dessa nivåer utsätter människor som vistas längre tider i området nära basstationerna för allvarliga hälsorisker.

https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2022/01/09/extremt-hog-stralning-pa-skeppsbron-i-stockholm/