• Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund är positiva till att äldreregeln i sjukersättningen behålls (Förslag 9.7), vilket är viktigt för äldre med elöverkänslighet. De motsätter sig dock en återgång till tidigare sjukförsäkringsregler, som de anser var skadliga för individer med långvariga och komplicerade rehabiliteringsbehov, och kritiserar förslag att ta bort ”övervägande skäl” (Förslag 9.2) samt ”angiven yrkesgrupp” (Förslag 9.3) vid prövning av arbetsförmåga. Förbundet betonar att Sveriges hantering av funktionsnedsatta kritiserats av FN och att de borde ha involverats tidigare i processen, enligt Funktionsrättskonventionen.

Läs hela yttrandet i PDF-filen nedan.