• Inläggskategori:Nyheter

Elöverkänsligas Riksförbund har lämnat synpunkter på remissen om förutsättningar för sjukskrivning. Vi betonar vikten av att inkludera representanter från funktionsrättsrörelsen i utformningen av det nya arbetssättet. Vi stöder stärkt läkarroll vid sjukskrivning och en förenklad process för kortare sjukskrivningar. Vi framhåller att digitalt informationsutbyte måste ske med patientens medgivande och att alternativ till digital kommunikation behövs för vissa individer. Vi efterlyser klarare ansvarsfördelning för rehabilitering och påpekar svårigheterna för anhöriga till elöverkänsliga. Vi lyfter också fram internationella rekommendationer och forskning som varnar för riskerna med elektromagnetiska fält.