• Inläggskategori:Nyheter

I vårt remissyttrande gäller Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden – Frekvenser i samhällets tjänst (SOU 2018:92). Vi påpekar att miljömålet om ”säker strålmiljö” måste uppfyllas och att dagens situation leder till allvarliga konsekvenser för elöverkänsliga.

Vi ifrågasätter Folkhälsomyndighetens och SSM:s attityd gentemot dem som skadats av strålning och efterlyser åtgärder för att undvika ytterligare skador, särskilt med tanke på planerna för 5G-utbyggnad. Vi betonar behovet av sänkta strålningsnivåer och åtgärder för att skydda de redan drabbade.