• Inläggskategori:Nyheter

I vårt remissyttrande gäller förslaget om styrkraft i funktionshinderspolitiken. Vi stöder Funktionsrätt Sveriges yttrande och betonar att fler myndigheter bör ta ansvar för funktionsrättsliga frågor. Vi exemplifierar med PTS och EI som ansvarar för telekommunikation och elmätare, och poängterar att personer med elöverkänslighet måste inkluderas i samhället. Vi hänvisar också till internationella resolutioner som uppmanar till skydd för elöverkänsliga. Dessutom betonar vi vikten av universell utformning och föreslår lagändringar för att säkerställa tillgänglighet för alla, särskilt för kontantbetalningar och telekommunikation.